Verdensdagen mot dødsstraff

Den saudiarabiske Shia-aktivisten Ali Mohammed Baqir al-Nimr har brukt opp alle sine ankemuligheter og står i fare for å bli henrettet så snart kongen godkjenner dommen. Krev at henrettelsen stanses!
Ali al-Nimrs dom bryter barnekonvensjonen, som fastsetter at barn som er under 18 år ved begått lovbrudd ikke skal dømmes til døden (Ali var 17 år da han ble arrestert). Saudi-Arabia har undertegnet barnekonvensjonen, og er dermed pålagt å følge den. Foto: AI

Bruken av dødsstraff er den ultimate grusomme og nedverdigende straff, som bryter med retten til liv nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 28.10.2015 kl 08:30

Mye er sagt, og kan sies, om dødsstraff. HS sier bare èn ting: "Nei".
Dødsstraff er ikke forenelig med et humanistisk livssyn.
Det finnes ikke noe mer sjølmotsigende i et rettssamfunn at staten kan ta livet av sine innbyggere.

Noen tall fra AI, blant annet om Iran og Saudi her, også med kampanjer.

Siste nytt i Fra DnH Vis flere

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte, med Erik Tunstad som foredragsholder.

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."