Svar til de troende

Del 5 - Sirkulær logikk

Et sirkulært argument kjennetegnes ved at argumentet i utgangspunktet forutsetter det man skulle forsøke å vise. Dette er kanskje den vanligste av alle feilslutninger fra religiøst hold. Det underforståtte første premiss i de fleste argumenter for Guds eksistens er som kjent at Gud eksisterer. Vi har allerede sett på noen eksempler i tidligere innlegg. Dagens innlegg tar for seg noen av de mest åpenbare eksemplene.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 17.07.2010 kl 07:09

5.1. Høna eller egget?
Det mest innlysende eksempelet på sirkulær logikk fra religiøst hold må være at Gud eksisterer fordi det står i Bibelen samtidig som Bibelen er pålitelig fordi den er Guds ord. Men hvis første argument er riktig, hvordan vet vi at Bibelen er pålitelig? Hvis andre argument er riktig, hvordan vet vi at Gud eksisterer? At Gud skapte verden eller at Jesus gjenoppsto fra de døde er ikke argumenter for riktigheten av den kristne tro, men tvert imot deler av den samme troen man skulle begrunne. Hvis det man skulle forklare nettopp var eksistensen av noe levende eller hvorfor det eksisterer noe i stedet for ingenting, er det selvsagt også sirkulær logikk å appellere til en levende Gud som eksisterte i utgangspunktet. Nok et eksempel kan være at ditt eget trossamfunn har rett fordi de deler din tro samtidig som troen er rett fordi hele trossamfunnet deler den.

5.2. Begrunnelsen er en del av troen
I denne kategorien havner alle variasjoner rundt argumentet om at man må tro på Gud før man kan forstå begrunnelsen (for å tro på Gud). Men dersom begrunnelsen for å tro er en del av troen selv er argumentet sirkulært, og begrunnelsen er verdiløs. Har man først bestemt seg for å tro i utgangspunktet, er ingenting lettere enn å tolke et hvilket som helst sett med data som bekreftelse av troen i ettertid. Argumentet har derimot rett i at ingen av de angivelige grunnene til å tro på noen Gud er det aller minste overbevisende med mindre man tror fra før.

5.3. Begrunnelsen er en omformulering av konklusjonen
Nok et eksempel på sirkulær logikk er argumenter som dette:

  • Jeg tror Gud eksisterer fordi jeg anser det som sannsynlig.

Kommentar: Å "tro X" er nettopp å anse X som sannsynlig (eller sann). Det var nettopp hvorfor man anser det som sannsynlig (altså tror) at Gud eksisterer man skulle begrunne. Alt i alt koker argumentet ned til lite annet enn: "Jeg tror det fordi jeg tror det fordi jeg tror det fordi... (etc. ad infinitum)". Her har vi også hovedproblemet med argumenter som at Guds eksistens bare kan erkjennes gjennom tro. Å erkjenne Guds eksistens forutsetter altså (i følge dette argumentet) at man anser det som sant eller sannsynlig at Gud eksisterer (det er per definisjon det det betyr å "tro på Gud"). Men det var jo nettopp det som skulle være konklusjonen.

Siste nytt i Meninger Vis flere

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Nei takk, Erna!

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet