Nytt innlegg i Klassekampen

Religion og ideologi

Harald Fagerhus

Harald Fagerhus har igjen fått inn et innlegg i Klassekampen, hvilket vi bringer her:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 12.01.2010 kl 21:03

Olav Elgvin (KK 6/1-10) mener at jeg setter opp religion og ateisme som to motpoler. Ikke alle religioner, bl.a. buddhismen, er teistiske. Religion er en ideologi. Ateismen er i seg selv ikke en ideologi, men kan inngå som et element i en ideologi. Han hevder at religionen er det mennesker gjør det til. Siden religionen er menneskeskapt har han rett i det, men religionen,
dens dogmer og ritualer, gjør også noe med mennesker. Over 30 års medlemskap i Hedningsamfunnet, og en rekke diskusjoner på Egertorget i Oslo, har lært meg det.

Såkalte progressive religiøse mennesker må foreta seg mange teologiske krumspring for å rettferdiggjøre sin religiøse progressivitet. Mange av dem er vel egentlig progressive på et politisk-ideologisk grunnlag, men med religionen som et haleheng som de ikke har klart å frigjøre seg fra.
På hvilken måte religiøsiteten kan være frigjørende er meg en gåte. Hvilken som helst religion eller ideologi kan tilsynelatende virke frigjørende så lenge den er i opposisjon og ikke har fått samfunnsmessig makt.
Den katolske kirke i Polen er vel et godt eksempel på det.

Når det gjelder massemordere: Religiøse har henvist til sin gud når de har drept i hopetall. Stalin, Hitler og Pol Pot brukte ikke ateismen som
argument for sine masseutryddelser. Presteseminaristen Stalin og katolikken
Hitler hadde vel også lært et og annet av Bibelen og kirkas historie.
Holocaust var det logiske resultatet av århundrer med kristen antisemittisme.

Elgvin mener at vi i stedet for å angripe ateisme hller religion per se, heller bør angripe ufornuften der den konkret manifesterer seg. Jeg enig i at man skal angripe det konkrete uttrykk for ufornuften, men denne ufornuften tar ofte utgangspunkt i en idemessig ufornuft. Derfor må man
angripe denne ufornuften i ideologiene, det være seg de er religiøse eller ikke, før de manifesterer seg konkret.

Ideer gjør noe med mennesker, og det kristne tankegodset gjennomsyrer oss alle - troende og tvilende, kristne og hedninger: «Mennesket er ondt og syndig. Uforskyldt lidelse er godt. Uten Gud er alt forgjeves. Du skal ikke stole på din egen forstand. Homofili er perverst. Mannen er kvinnens
overhode. Du skal være lydig.» Det kryr av holdninger, streif av tanker, brokker av følelser som er preget av årtusenlang kristen dominans. Kampen mot et eldgammelt edderkoppspinn av forvrengte tanker, opplevelser, holdninger og vaner må føres overalt - i skolen, på arbeidsplassen, i hjemmet, i massemedia, i politiske organer og organisasjoner; m.a.o. der
meninger dannes. Disse ideene har tross alt manifestert seg konkret. At de kanskje ikke er så framtredende i dag, eller er svært utvannede, er sannelig ikke de kristnes fortjeneste. Kristendommens fetter, islam, har mange av de
samme verdiene. Derfor må også den bekjempes.

Harald Fagerhus

Siste nytt i Meninger Vis flere

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Nei takk, Erna!

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet