Kristen og muslimsk fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har kommet med en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme hvor de tar avstand fra alle former for religiøs ekstremisme. Se http://www.nettavisen.no/multimedia/na/archive/00852/religios_ekstremism_852311a.PDF

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2011 kl 23:19

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har kommet med en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme hvor de tar avstand fra alle former for religiøs ekstremisme.

De hevder at «Religiøse ekstremister setter seg selv i Guds sted og mener at de kjemper på Guds vegne mot Guds motstandere. Religiøs ekstremisme er derfor i strid med våre religioners lære, spesielt med tanke på menneskets grunnleggende verdi og rettigheter. Tanken om å tvinge sin oppfatning på andre bryter fundamentalt med det ansvar og den rett vi tror Gud har gitt alle mennesker til å gjøre sine egne valg. Det å leve i fred og forsoning med hverandre over kulturelle og religiøse grenser er i dyp samklang med grunnverdier i våre religioner».

Men kristne og muslimer kjemper jo på guds vegne! De har tvunget sine oppfatninger på andre! De lever jo ikke i fred og forsoning, hverken med hverandre eller innen sin egen religion!

Religiøs ekstremisme er de store linjene i kristendommens og islams historie. Kristendommen og islam er ekstremistisk i sitt vesen! De 7 kjennetegn på religiøs ekstremisme som fellesuttalelsen særlig nevner er logiske konsekvenser av de sentrale elementene i kristendommen og islam.

De sentrale elementene som fremmer religiøs ekstremisme er:

- De tror på en absolutt autoritet – gud – som man ikke skal sette spørsmålstegn ved. Dette innebærer underkastelse og lydighet, ikke bare overfor guddommen, men også overfor dens jordiske representanter. Guddommen legitimerer makt, verdslig som geistlig, og dermed også makt(mis)bruk. All makt korrumpere – absolutt makt korrumperer absolutt.

- De tror på den absolutte «Sannheten» – den eneste rette lære – som man heller ikke skal sette spørsmålstegn ved. «Vranglære» må hindres, bla. for å forhindre at folk blir forledet og dermed risikerer å havne i helvete. Fri og kritisk meningsutveksling blir hindret. Dette ser vi innad i menighetene, og vi ser det forsøkt utad bl.a. ved beskyldninger om blasfemi, støtende eller sårende uttalelser, angrep på religionsfriheten osv. «Blasfemi er å trekke det hellige ned på et menneskelig plan, hvor det er tilgjengelig for kritikk, diskusjon og latter», mener derimot Dagfinn Eckhoff, leder i Hedningsamfunnet. Dette har vi vantro hedninger levd etter siden starten i 1974.

- De har sine handlingsimperativ. De «vantro» har bare godt av å bli pådyttet «den eneste rette lære». Dette innebærer i verste fall kulturell og økonomisk imperialisme; noe historien viser.

- De som ikke er villige til å underkaste seg «den eneste rette lære» – ikke vil ta i mot guds ord, som det så fint heter – skal straffes i det hinsidige – Helvetet – til evig tid. Ikke alle kristne og muslimer er villige til å vente så lenge. Dermed får vi straffereaksjoner mot kjettere, avvikere, vantro og ulydige i dette livet.

Harald Fagerhus

Siste nytt i Islam Vis flere

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Om tegneseriehelter og sensur

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.