Nå må det ha rabla fullstendig....

Paulus,sammen med Jesus, er herved utropt til verdens største kvinneaksforkjempere! Av den fullstendig uhildete Finn Jarle Sæle.

Denne gangen har Sæle overgått seg sjøl fullstendig! Eller kanskje ikke. Kanskje er dette fullstendig normalt for ham.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2009 kl 02:10

Se bare her:

"Hvorfor kan ikke disse feministene nå ta ferie? De vet jo at Paulus og Jesus er de to store kvinnefrigjørerne i historien."

Her er lederen.

(Vi har tidligere gitt uttrykk for at vi er enig i at de like gjerne kan slutte å kludre med den fordømte teksten; det er ikke det det handler om denne gang.)

Enten så har han overhodet ikke lest Bibelen, eller så lyver han bevisst (det har vi spekulert i før også).

Paulus sier at kvinnen skal underordne seg mannen, at han er hennes hode, at hun er skapt for mannens skyld og ikke omvendt (1Kor 11,1-9; Ef 5,21-24; Kol 3,18; 1 Tim 2,11-15; Tit 2,4-5;). En kvinne kan ifølge Paulus ikke være lærer og dessuten skal hun tie stille.

Hva er det vi har oversett som er så veldig frigjørende med dette?!?

Sæle fortsetter forøvrig slik:

"Vårt gamle veddemål står ved lag. De som kan finne en kultur der Jesus ikke har vært, men der kvinners likeverd er respektert på samme måte som i Norge, skal få 10 000 kroner av oss – selv om vi er en fattig avis."

Vi kan ikke helt bestemme oss for om mannen er bare dum, eller ekstremt manipulerende.
Sjølsagt finnes ingen som kan vinne dette veddemålet. Men Jesus har ekstremt lite med dette å gjøre.
Som med all annen framgang i verden, har ikke frigjøring - uansett art - kommet på grunn av kristendommen, men på tross av den.

Det burde nok å henvise til følgende småting:

- Kirken var Europas største slaveeiere, og de siste som friga slavene. Da slaveriet tok slutt i Europa, tok negerslaveriet over, i USA, i all hovedsak fraktet dit av europeere. Kristne, sådanne.

- Kirken tok livet av tusenvis av kvinner (og menn. Og barn. Og torturerte dem) i forbindelse med vanvittige hekseprosesser, over flere hundre år. Ingen direkte spontan, beklagelig overreaksjon, altså...

- Religion hindrer kunnskap og utvikling, fordi det betraktes som kjettersk å antyde at Hellige bøker tar feil. Hypatia og Galilei er eksempler på folk som har fått lide pga religionens dogmepraksis. (Striden med Galilei ble bilagt i 1992!!)

- Sykdom ble sett på som Guds straff, og kristendommen bekjempet effektiv alle forsøk på medisinsk utvikling.

Eksplisitt norsk kan nevnes:

- Mot slutten av 1800-tallet advarte samtlige norske biskoper og en hel del kristne ledere mot innføring av parlamentarismen i dette landet.
I samme periode forsvarte Kirken også dødsstraff.

- Samene ble tvangskristnet og tvangsfornorsket av bl.a. Den norske kirke. Verken språket, kulturen eller ble akseptert for å ha egenverdi

- DnK drev Svanviken leir for internering av tatere og farende folk. Her ble folk tvangsinternet. Familier ble splittet, tusenvis av kvinner tvangssterilisert. Misjonen tvangstok 1500 barn.

- Først i 1956 ble paragrafen som nektet jesuitter og romani adgang til landet fjernet.(KrFs samlede stortingsgruppe stemte mot.) De, og jødene, var erklært uønskede fordi det kun var protestanter som var ønskede.

- Biskopene har i 2009 uttalt at «homofile par kan motta forbønn i kirken, men at dette ikke må ligne på en velsignelseshandling eller en ekteskapsinngåelse.» Altså, homofiles følelser og verdi er langt fra likeverdige heterofiles følelser og verdi. I det Herrens år 2009.

Professor Dr. Philos Erik O. Eriksen:
"Nå er det en drøy historieskriving å si at moderne menneskerettigheter springer ut av kristendommen. [...] Det er nettopp i bekjempelsen av religionen, av kristendommen som den sentrale integrasjons- og maktfaktor, at ideen om menneskerettighetene oppsto. De kom ikke til uttrykk på grunn av kristendommen, men på tross av den.»

Religiøs møkk

Den dramatiske kunnskapsmessige utvikling, sosiale reformer og menneskelige fremskritt som har skjedd i vesten de siste 400 år, skjedde først etter at kirkens maktmonopol var brutt ned. Denne utviklingen skjedde på tross av kirken og reformer og vitenskapelige fremskritt ble som regel aktivt motarbeidet av kirken hele veien. Heldigvis tapte kirken denne kampen. Hadde det vært opp til kirken hadde vi fortsatt levd i middelalderen, brent bøker og hekser, og mentalt vasset i religiøs møkk opp til armhulene. Man kan undre seg hvor vi ville vært i dag hvis ikke kirken hadde hindret utvikling, vært årsak til en endeløs rekke med kriger, henrettet folk i Jesu navn og formørket menneskenes sinn og intellekt med sin absurde fordummende makt i over 1000 år.

Den muslimske verden har til gode å være gjennom en ”opplysningstid”. Reell utvikling og fremskritt vil neppe skje i muslimske samfunn før Islams mørke og dominerende dominans blir brutt. Muslimer og muslimske samfunn lever fortsatt mentalt i den mørke middelalder takket være sin religion.

Takk til bandoli@frisurf.no

Siste nytt i Fra DnH Vis flere

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte, med Erik Tunstad som foredragsholder.

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."