Svar til de troende

Del 10 - Relativisering

Argumentene i denne kategorien sier strengt tatt ikke at religiøse oppfatninger er objektivt sanne, men snarere at det ikke finnes noen objektiv sannhet i det hele tatt, bare ulike tolkninger, subjektive preferanser, kulturelle konvensjoner eller "sosiale konstruksjoner".

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2010 kl 22:44

"If all ideas have equal validity then you are lost, because then no ideas have any validity at all."
Carl Sagan

"Anyone who believes that the laws of physics are mere social conventions is invited to try transgressing those conventions from the windows of my apartment. (I live on the twenty-first floor)."
Alan Sokal

"Show me a cultural relativist at 30,000 feet and I'll show you a hypocrite."
Richard Dawkins

Slik ekstrem relativisme har har tradisjonelt vært forbundet med et visst segment av den akademiske venstresiden [1] som prinsipielt motsetter seg ideen om at det i det hele tatt eksisterer noen objektiv virkelighet. Hvis ikke kunne man tross alt risikere at noen grupper eller kulturer hadde en "riktigere" eller "bedre" forståelse av virkeligheten enn andre, og noe så diskriminerende kan selvsagt ikke være sant! Altså må all sannhet være relativ og "sosialt konstruert" slik at ingen kan ha noe mer "rett" eller "feil" enn noen andre (Gross & Levitt 1994, Sokal & Bricmont 1998).

Eksempler:

  • Selv vitenskapen bygger på et sett med filosofiske antagelser som ikke kan bevises.
  • Vitenskapen har ikke noe mer monopol på sannheten enn religionene.
  • Religion og vitenskap har hver sine ulike måter å vite på.
  • Vitenskapen virker sikkert greit nok innenfor sitt paradigme, men religionene har sitt eget likeverdige paradigme.
  • Definer hva du mener med "sant".
  • Hvem bestemmer hva som er logisk? Du?! Ha!

Kommentar: Er det håpløst å opphøye religionen til en objektiv sannhet, gjelder det åpenbart å redusere all sannhet til religionens nivå, slik at man i det minste kan si til seg selv at den verken er mer eller mindre "sann" enn noe annet. Her har man ellers en ideell unnskyldning for å ikke å følge fakta dit de peker: Hvis det uansett ikke eksisterer noen objektiv sannhet, kan man like gjerne dikte opp sin egen "virkelighet" som man selv finner det for godt, og ethvert ubeleilig faktum kan enkelt avvises som uttrykk for motpartens kulturelle eller ideologiske bias.

Argumentet er på mange måter selvmotsigende. Hvis det ikke eksisterer noen objektive sannheter, kan det heller ikke være objektivt sant at det ikke eksisterer noen objektive sannheter. Dobbeltmoralen viser seg ellers i det faktum at selv den mest innbitte kulturrelativist i praksis lever som om det fantes en objektiv ytre virkelighet som oppførte seg i henhold til fysiskkens lover. Hva er det i det hele tatt kulturrelativistene selv snakker om hvis det uansett ikke har noen referanse til noen objektiv ytre virkelighet? For øvrig er det ikke mye "guddommelig" ved en gud som bare eksisterer "ut fra et visst synspunkt."
___________________________________________________

1. Det akademiske venstre har i nyere tid fått selskap av det religiøse høyre som også har lært å avvise alle uønskede fakta - for ikke å si hele den empiriske tilnærming til virkeligheten - som uttrykk for en antireligiøs ideologisk agenda (Goldberg 2004).

Siste nytt i Meninger Vis flere

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Nei takk, Erna!

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet