LIM om barnehijab

Uttalelse fra Nettverket LIM (Likestilling - Integrering – Mangfold:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

«Om 10-20 år kan vi befinne oss i en situasjon hvor muslimske kvinner saksøker staten/ samfunnet for tapt barndom, tapt utdanning og tapt helse fordi ingen sa ifra om deres tapte rettigheter den gang de fra tidlig alder ble påtvunget et heldekkende plagg. Et plagg som hindret full deltagelse i lek, undervisning, utforskning av egen identitet, som skilte dem fra guttene og sa klart fra hvem de var og hvem de ikke var på en langt alvorligere måte enn rosa og lyseblått. Et plagg som også skilte dem fra deres norske venners frihet til å leke med roller, utforske tanker og utvikle seg til frie individer med full tros- og tankefrihet. Vi har sett det med barnevernsbarna og misjonærbarna, og dessverre kan historien gjenta seg for muslimske norske jenter.
Det er ikke snakk om å forby voksne kvinner å bære hijab. Det er snakk om å beskytte muslimske barns rettigheter til lek, læring og helse mens de er på skolen. Nettverket LIM mener spørsmålet om politisk religiøse hodeplagg ikke bare bør tas opp på den enkelte skole, men må tas opp av myndigheter sentralt for å sikre at barns rettigheter blir tolket og ivaretatt likt i Norge. Vi skal ikke forvente at barn skal ha styrke og mot til å stå frem mot tvang fra sine foreldre eller sin gruppe. Det ansvaret må vi voksne ta.»

Uttalelsen fortsetter med å begunne motstanden mot barnehijab ut fra hensyn til både identitet, barns vs foreldres rett, utdanning/skole, helse, seksualisering og diskriminering og krever at politikerne tar ansvar.
Uttalelsen avslutter:

«Nettverket LIM vil derfor utfordre Barneombudet, alle politiske partier og de ulike muslimske menighetene til å ta barnehijab-problematikken opp til grundig vurdering.»

Siste nytt i Barn/unge Vis flere

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.