Historien om det kristne ekteskapet

Foto: dagbladet

MANGE KRISTNE JOBBER for å opprettholde ekteskapet slik de mener Gud innstiftet det. Kristenfolket og Nettverket bevar ekteskapet er noen. På Ekteskapet.no har de samlet 43 000 underskrifter for å hindre «en grunnleggende endring i forståelsen av hva et ekteskap er.»

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 21.09.2009 kl 02:40

Bakgrunnen er at kristne gjerne ser på ekteskapet som naturgitt, en del av skaperverket, noe som har eksistert til alle tider blant alle folk.

Ekteskapet må altså opprettholdes i sin tradisjonelle form. Men hva er egentlig den tradisjonelle formen?

"- Forestillingen om at ekteskapet er en institusjon som har vært uendret i tusener av år er en sentral del av mange menneskers trosforestillinger, selv om den ikke har noe historisk grunnlag, skriver religionsforsker ved Universitetet i Bergen Dag Øistein Endsjø i sin siste bok «Sex og religion»."

"Ekteskapet har både vært lite sentralt i krisetndommen og til og med i strid med den."

"- Flergifte er ikke forbudt i Det nye testamentet. Dette at man skal være gift med én om gangen er en tradisjon som har oppstått under romersk innflytelse. Dette har ikke noe med Bibelen å gjøre, men Romerretten."

"FØRST RUNDT 200 f.Kr. begynte den 1000 år gamle myten om Adam og Eva å komme i n, og fortsatt i dag brukes fortellingen som et argument for at ekteskapet skal bestå av en mann og en kvinne.

- Et dysfunksjonelt ideal. Om dette skal være et forbilde for ekteskapet har man problemer. Kvinnen prøver å lure mannen inn i syndefallet. Barna dreper hverandre og de som overlever driver incest, sier Endsjø."

"På denne tida var ikke ekteskapet et sentralt rituale for de kristne. På Jesu tid regulerte de hedenske myndighetene ekteskapet, og slik fortsatte det i flere århundrer fordi ekteskapet verken hellig eller viktig. Det første beviset for inngåelse av kristne ekteskap har vi ikke før 300-tallet, vanligvis giftet folk seg i private arrangementer uten noen prest.

- Kirken lot folk gifte seg slik de alltid hadde gjort, de var ikke opptatt av ekteskapet, sier Endsjø."

"MARTIN LUTHER: - Den ekteskapelige plikt er ifølge Salmenes bok 51 en helt avsindig synd, som ikke på noe punkt skiller seg fra ekteskapsbrudd og hor når det gjelder brunsten og den skammelige vellyst"

"Den kristne sekten shakerne praktiserer totalavhold. De er naturlig nok helt avhengig av konvertitter for å overleve. Sekten er kraftig redusert."

En lengre avhandling om dette finner du på Dagbladet.no her

Siste nytt i Kjønn Vis flere

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Segregering og tildekking

Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

8. mars er ikke HERRENS DAG

8. mars er ikke HERRENS DAG

Internasjonal kvinnedag - fremdeles nødvendig

Kjønnssegregering

Kjønnssegregering

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

NEI TIL HIJAB FOR JENTUNGER!

Hedningsamfunnet med opprop

NEI TIL HIJAB FOR JENTUNGER!

Hedningsamfunnet har tatt et klart standpunkt – har du? Å fortsatt aksepter hijab for jenter under 16 år, er å tillate at jenter blir underkastet en verden dominert av menn. Ingen barn skal utsettes for det – forby hijab i barne- og ungdomsskolen nå!