"Munker var ikke kristne"

Sarah Azmeh Rasmussen Foto: Aftenposten

Påbud og forbud som står i klartekst i den hellige skriften, blir stemplet som kulturelle tradisjoner. Slik vasker religiøse autoriteter og talspersoner hendene rene.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 17.09.2009 kl 11:32

HAR DU HØRT argumentet: Dette er en kulturell praksis som ikke har å gjøre med religion? Har tankene blitt ledet dithen at det finnes et klart skille mellom religion og kultur, og at hovedutfordringen i det multikulturelle, flerreligiøse samfunnet er å finne det, trekke det, så får vi en endelig klarhet? Da får vi med dette spissfindige skillet renvasket uskyldige, fredselskende religioner, fokusert på ukultur og luket bort sosiale problemer. I all ydmykhet må jeg meddele at så enkelt er det dessverre ikke.
Tolkningsmodell.

Denne tenkemåten er blitt en tolkningsmodell hos to forskjellige grupper; den ene er tilhengere av religion som naturligvis vil fremstille sin tro i et positivt lys. Den andre gruppen er mer sammensatt, men kjennetegnes av en pragmatisk tilnærming til slike spørsmål.

Man trenger ikke lete lenge etter eksempler. Vold mot kvinner blir som regel betegnet som uislamsk, nå sist i et innlegg i Aftenposten av Usman Rana og Ilham Hassan. På et etterlengtet møte mellom generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan, og leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Karen Pinholt, understreker den sistnevnte at grobunnen for undertrykking av homofile ligger i patriarkalske tradisjoner og ikke i selve religionen (Ny Tid 11. september).

Fordelen med denne typen betraktninger er at man slipper harde konfrontasjoner med (og mellom) religiøse tradisjoner. Små endringer kommer med andre ord snikende inn. Faren er at ulempene kan melde seg i rekke og rad hvis denne tolkningsmodellen med stram adskillelse mellom religion og kultur, fremstår som en ubestridelig sannhet.

Hele saken er å finne på

http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/rasmussen/article3271207.ece

Se også http://www.forskning.no/artikler/2007/juni/1182350960.38

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn