Kirkefarse

— Kirkevalget er bare en farse. Det sier forsker Njål Høstmælingen som anser Den norske kirke å være et statlig forvaltningsorgan.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

:Høstmælingen som er forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, smiler av kirkeminister Trond Giskes utspill i går om at kirken snart kan få utnevne sine egne biskoper fordi oppslutningen i kirkevalget ser ut til å bli så stort.
— Var Den norske kirke et selvstendig trossamfunn, kunne ikke Trond Giske oppføre seg slik. Enten har vi et kirkelig trossamfunn som har krav på å utnevne sine egne biskoper, eller så har vi et kirkelig forvaltningsorgan underlagt statlige myndigheter, der staten egentlig kan gjøre hva den vil. Og det er ikke et selvstendig trossamfunn, sier Høstmælingen.
Han legger til at han aldri har sett noe suksesskriterier for graden av demokrati i Den norske kirke. Og han ser heller ikke helt vitsen med å strebe etter utvidet demokrati i et trossamfunn.

— Hvorfor demokrati?

— I de store trossamfunnene er det ingen tradisjoner for demokrati. Og hvorfor skuelle det være det? Hvis man først er Guds budbringer eller fortolker av Guds budskap, er det ingen grunn til en folkelig overprøving. En slik oppgave stiller krav om innsikt i trossamfunnet, om kall, karisma, levesett og talegaver, og ikke krav om forandring i folket, sier Høstmælingen.
Han hevder kirkevalget er langt unna et reelt demokrati og kritiserer i en kronikk i Dagbladet valget for teater eller en farse.
— Dette er et uredelig valg og intet reelt demokrati. Alt dette demokrati-pratet i kirken gir inntrykk av noe som ikke er reelt. Vi har nemlig myndigheter som ikke tør å fristille Den norske kirke av frykt for konsekvensene. De er redde for å ende opp med en mer ekstrem kirke som vil utgjøre en reell maktfaktor i samfunnet fordi de har så mange medlemmer. De er redde for å bli kuppet av radikale grupper som de hevder ikke lenger vil ha legitimitet i folket. Noen frykter en gudløs kirke styrt av de liberale, andre frykter oppsplitting i mange ulike menigheter, sier Høstmælingen.

Hele saken leses på
http://www.dagenmagazinet.no//Kristenliv/tabid/256/Default.aspx?ModuleId=62885&articleView=true

Dette er viktig å være klar over. I den grad man skal være MOT en løsrivelse av kirka og staten, er det dette som er de beste argumentene.

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn