I anledning påsken

Historien om Jesu siste reise til Jerusalem for å frelse verden med sin død og gjenoppstandelse hører utvilsomt med til verdenslitteraturens store perler, men for millioner av kristne er den noe langt mer enn det. For dem er hendelsene som beskrives i Markus 11-16, Matteus 21-28, Lukas 19-24 og Johannes 12-21 trolig det viktigste som har skjedd i universets historie. Nå er det selvsagt problematisk nok i seg selv å godta noe så spektakulært usannsynlig som gjenoppstandelse fra de døde som tilstrekkelig bevist på grunnlag av noe som står skrevet i noen forvirrede gamle tekster skrevet av anonyme forfattere flere tiår etter hendelsene de angivelig skal bevitne. Spørsmålet som opptar meg her, er imidlertid noe annet: Hva er det i det hele tatt som liksom skal ha skjedd den påsken i Jerusalem for snart 2000 år siden?

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 07.04.2012 kl 13:04

I boken Losing Faith in Faith hadde tidligere svovelpredikant Dan Barker - i dag en av USAs mest profilerte ateister - følgende utfordring til bibeltro kristne:

"My challenge is simply this: tell me what happened on Easter. I am not asking for proof. My straightforward request is merely that Christians tell me exactly what happened on the day that their most important doctrine was born.
...
The conditions of the challenge are simple and reasonable. In each of the four Gospels, begin at Easter morning and read to the end of the book: Matthew 28, Mark 16, Luke 24, and John 20-21. Also read Acts 1:3-12 and Paul's tiny version of the story in I Corinthians 15:3-8. These 165 verses can be read in a few moments. Then, without omitting a single detail from these separate accounts, write a simple, chronological narrative of the events between the resurrection and the ascension: what happened first, second, and so on; who said what, when; and where these things happened."

Mange har forsøkt å svare på utfordringen, men har stort sett bare lyktes i å vise desto tydeligere hvor torturerte og søkte omtolkninger apologetene er avhengige av for å bortforklare alle de uhyrlige selvmotsigelsene i teksten. Barkers utfordring begrenser seg til hva som skjedde etter korsfestelsen, men som vi skal se er forvirringen knapt noe mindre om hva som skjedde før.

Når kastet Jesus kjøpmennene ut av tempelet?

 • Ved ankomsten til Jerusalem, i forbindelse med påskedramaet (Markus 11:15-17, Matteus 21:9-13, Lukas 19:45-46).
 • Kort tid etter bryllupet i Kana, helt på begynnelsen av hans forkynnerkarriere (Johannes 2:11-16).

Hvor ble Jesus salvet?

 • I huset til den spedalske Simon i Betania like ved Jerusalem (Markus 14:3, Matteus 26:6-7).
 • I huset til en fariseer i Galilea (Lukas 7:36-38).

Hva gjorde Judas med sølvpengene han mottok for å forråde Jesus?

 • Han kastet sølvpengene inn i templet (Matteus 27:3-5).
 • "Han kjøpte sig nu en aker for lønnen for sin ugjerning" (Apostlenes gjerninger 1:16-18).

Hvordan døde Judas?

 • Han hengte seg (Matteus 27:3-5).
 • "han styrtet ned og brast itu, og alle hans innvoller veltet ut" (Apostlenes gjerninger 1:16-18).

Ba Jesus for sitt liv?

 • Ja (Markus 14:35-36, Matteus 26:39, Lukas 22:41-42).
 • Jesus diskuterer muligheten for å be om nåde i hypotetiske vendinger bare for å avvise ideen som absurd. Det er nettopp for dette han har kommet (Johannes 12.27).

Hva sa Jesus til Pilatus?

 • "Du sier det" og ellers ingenting (Markus 15:1-2, Lukas 23:3-9).
 • Ikke et eneste ord (Matteus 27:11-14).
 • Jesus svarte villig på alt (Johannes 18:33-37).

På hvilken dag ble Jesus korsfestet?

 • Før påskelammene ble slaktet (Johannes 18:28, 19:14-18).[2]
 • Dagen etter at påskelammene ble slaktet (Markus 14:12-72, 15:1-24, Matteus 26:17-75, 27:1-35, Lukas 22:7-14, 23:1-33).

Hvem bar Jesu kors?

 • Simon fra Kyrene (Markus 15:21, Matteus 27:32, Lukas 23:26).
 • Jesus bar det selv (Johannes 19:17).

Når på døgnet ble Jesus korsfestet?

 • I den tredje time (Markus 15:25).
 • Han var for lengst korsfestet i den sjette time (Matteus 27:35-45, Lukas 23:33-44).
 • Han var enda ikke korsfestet i den sjette time (Johannes 19:14-16).

Spottet de andre korsfestede forbryterne også Jesus?

 • Ja, "de som var korsfestet sammen med ham" (i bestemt form flertall) spottet han (Markus 15:32, Matteus 27:44).
 • Bare en av forbryterne spottet Jesus og ble irettesatt av den andre (Lukas 23:39-42).

Hva var Jesu siste ord på korset?

 • "Elo'i! Elo'i! lama sabaktani?" som betyr "Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forlatt mig?" [1] (Markus 15:24, Matteus 27:46).
 • "Fader! i dine hender overgir jeg min ånd!" (Lukas 23:46).
 • "Det er fullbragt" (Johannes 19:30).

Hvem var kvinnene som kom til Jesu grav?

 • Maria Magdalena, Maria, mor av Jakob og Salome (Markus 16:1).
 • Maria Magdalena og "den andre Maria" (Matteus 28:1).
 • Maria Magdalena, Johanna, Maria, mor av Jakob og minst to andre (Lukas 24:1-10).
 • Maria Magdalena (Johannes 20:1).

Var graven åpen da kvinnene kom?

 • Graven var åpen (Markus 16:2-4, Lukas 24:1-2, Johannes 20:1).
 • En engel kom ned fra himmelen og åpnet graven da kvinnene kom (Matteus 28:1-2).

Hvem møtte kvinnene ved graven?

 • En ung mann (Markus 16:5).
 • En engel (Matteus 28:2).
 • To menn (Lukas 24:4).
 • To engler (Johannes 20:12).

Fortalte kvinnene disiplene at Jesus var oppstått?

 • Nei (Markus 16:8).
 • Ja (Matteus 28:8, Lukas 24:9-11, Johannes 20:18).

Hvem var de(n) første Jesus åpenbarte seg for etter oppstandelsen?

 • Maria Magdalena (Markus 16:9, Johannes 20:14-16).
 • Maria Magdalena og "den andre Maria" (Matteus 28:1, 8-9).
 • To disipler på veien til Emmaus (Lukas 24:13-15).
 • Peter (Kefas) (1 Korintierne 15:5-6).

Hvor åpenbarte Jesus seg for resten av disiplene?

 • På en fjelltopp i Galilea (Matteus 28:16-18).
 • I Jerusalem (Lukas 24:33-36).

Når ble Jesus tatt opp til himmelen?

 • Rett etter at han hadde vist seg for disiplene (Markus 16:19, Lukas 24:50-51).
 • Mer enn 8 dager etter gjenoppstandelsen (Johannes 20:26).
 • Minst 40 dager etter gjenoppstandelsen (Apostlenes gjerninger 1:3).

Hvor var Jesus da han ble hentet opp til himmelen?

 • I Betania (Lukas 24:50-51).
 • På Oljeberget (Apostlenes gjerninger 1:9-12).

___________________________________________________
1. Egentlig sakset og limt fra Salmenes Bok 22:2. Slik andre har påpekt, høres utsagnet ellers ikke akkurat ut som noe man ville forvente å høre fra noen som hadde planlagt det slik.

Nøkkelord

Siste nytt i Meninger Vis flere

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Totalt fravær av rasisme er ikke det samme som rasisme

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Nei takk, Erna!

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet