-Religionen er en trussel mot menneskehetens utvikling og må bekjempes

Klimahinder: Forfatter Gert Nygårdshaug mener religion er et hinder for å redde kloden, fordi man ikke kan nevne ordet «fødselsbegrensning» for muslimske og katolske land: - Paven tillater jo verken p-piller eller kondomer. Overtroen er et alvorlig hinder i kampen for å bruke fornuft, sier han. Foto: Linda Bournane Engelberth

Dette sier Gert Nygårdshaug i dagens utgave av Klassekampen.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 28.01.2010 kl 13:49

Av Sarah Sørheim (tekst) og Linda Bournane Engelberth (foto)

Klassekampen torsdag 28. januar, 2010.
(Gjengitt med tillatelse. )

- Jeg insisterer på at vi i dette intervjuet kun holder oss til begrepet «overtro», sier Gert Nygårdshaug omtrent i det vi setter oss ned ved bordet.

Han er en av flere som denne vinteren har tatt til orde for en skarpere religionskritikk, ikke minst i denne avisas spalter.

- Men det du kaller «overtro», er det jo andre som tror på fullt og helt. Så hvordan kan man egentlig operere med et skille mellom det?

- Det er en vesensforskjell mellom begrepene «tro» og «overtro». Å tro på noe innebærer at det er en viss sannsynlighet for at det er, eller kan bli, sant. Jeg kan tro på at Manchester United vinner en fotballkamp mot HamKam, selv om det ikke kan bevises i det øyeblikket jeg ytrer dette. Men sannsynligheten for at dette skjer, er stor. Overtro er derimot å hevde at det finnes troll, at jorden er flat, eller at det sitter en Gud der ute og bestemmer hvem som skal dø eller hvem som skal overleve en jordskjelvkatastrofe. Eller at Allah blir veldig sur om du spiser svinekjøtt. Sannsynligheten for at det er slik, er, mildt sagt, særdeles liten.

- Truer kloden vår

Denne «religiøse villfarelsen» er det avgjørende å bekjempe, mener Nygårdshaug. Den er en konkret trussel mot menneskenes evne til å løse akutte problemer:

- Det er ett tema på internasjonale klimakonferanser som aldri blir reist, og det er fødselsbegrensning. Vi er nå sju milliarder mennesker på denne kloden, og vi blir kanskje ti milliarder etter hvert. Og det er bare klin umulig at denne kloden skal overleve med så mange mennesker.

Men det temaet kan ikke reises på noen klimakonferanse, sier Nygårdshaug:

- For der sitter et stort flertall av muslimske og katolske land, og forsøk å nevne ordet «fødselsbegrensning» for dem! Paven tillater jo verken p-piller eller kondomer. Igjen blir overtroen et alvorlig hinder i kampen for å bruke fornuft og viten i forsøket på å redde vår klode.

Slik har de tre store religionene, kristendommen, jødedommen og islam, gjennom hele sin historie hindret menneskenes tanker og utvikling, mener Nygårdshaug.

- Dette tankegodset har hemmet menneskets erkjennelse og kognitive utvikling så til de grader opp igjennom årene, at vi fremdeles befinner oss på steinaldernivået. Eksempelvis når det gjelder konfliktløsning. Treklubben er bare erstattet med bomber. Det er i prinsippet ingen forskjell på en norsk prest og mulla Krekar. Eller en såkalt kristen-«sosialist» som bærer et kors opp Golgata i påsken, og en islamittisk selvmordsbomber. Alle har sin overtro hentet fra den samme basisen: den monoteistiske, abrahamittiske religionen. Det er bare praksisen og ulike tolkinger som er forskjellige.

- Men mange kristne er for eksempel opptatt av Jesus som «Fredsfyrste», og prinsippet om tilgivelsen er jo helt sentralt i kristendommen.

- Det høres så vakkert ut. Men se på virkeligheten: Det er i Jesu navn i løpet av det siste årtusenet blitt drept såpass mange mennesker at en Pol Pot, en Stalin og en Hitler blir å regne som smågutter, sier Nygårdshaug.

- Forby hijab

- De aller fleste muslimene som kommer hit til Norge i dag, ligger 300 år etter oss i en forståelse av verden og vitenskapen. De få unntakene som finnes, er knapt synlige, sier Nygårdshaug, og peker på at det i Norge for 300 år siden var et overveldende stort flertall som trodde på at de kom til himmelen eller helvete.

- Og slik er det med 95 prosent av de muslimske innvandrerne som kommer til Norge i dag også. De tror bokstavelig på at det finnes et paradis hvor de vil få jomfruer, dadler og overdådig luksus. Om de da selvfølgelig i sitt jordiske liv har holdt seg unna svinekjøtt og vin.

I møtet med dette må opplysning og kunnskap, samt en mild form for tvang til, mener Nygårdshaug:

- Jeg mener helt klart at vi burde slutte å bygge moskeer og for den saks skyld også kirker. Forby hijab og alle andre religiøse symboler, og få slutt på statsbetalte prester.

- Trykk tegningene

Avisredaktørenes behandling av Mohammed-karikaturene er en skam, mener Nygårdshaug:

- De burde vært trykket i alle Europas aviser samtidig, dagen etter at ble trykket i Jyllands-Posten. Da hadde du ridd av stormen. Gjerne sammen med obskure tegninger av Jesus som kysser en atombombe, eller Moses som knuller et esel. Slik kan man latterliggjøre hele overtroskomplekset.

- For å få det bort?

- Ja, få det bort! Et langsiktig prosjekt uten tvang, men med ignoranse og latterliggjøring som virkemiddel. For dette er noe vi ikke kan fortsette å leve med, hvis menneskene som art og denne vakre, grønne kloden - som kjemper for livet akkurat nå - skal overleve.

- Men er det ikke udemokratisk og et overgrep mot den personlige friheten å skulle forby menneskers egen tro?

- Du snakker igjen om «tro». Jeg snakker om overtro. Det er mye som forbys i det norske samfunnet, for eksempel utagerende rasisme, reklame for pedofili, tobakk eller alkohol, for å nevne noe, og det er vel greit?

- Men hvis målet er å frigjøre alle mennesker fra overtro, så kan en jo også argumentere for at tvang bare vil gjøre motstanden større?

- Det er ikke snakk om en brutal tvang, det er snakk om opplysning over tid, samtidig som overtroen ignoreres, usynliggjøres og forsvinner fra spaltene, for eksempel i herværende avis. Det er en stor og viktig forskjell, sier Nygårdshaug, og understreker at nøkkelen ligger i kunnskap og viten om verden og vår klodes plass i et brutalt univers.

- Og her må jo en avis som Klassekampen, som kaller seg rød og har en sosialistisk plattform, gå foran. Være kritisk, istedenfor smiskende og servilt bukkende overfor alle former for overtro. Dette gjelder også i møtet med muslimer.

- Har vært for snille

At vi etter hvert kommer til å få en stor gruppe med et annet etnisk opphav enn norsk, er positivt, og noe han er svært glad for, understreker Nygårdshaug.

- Vi er i en ny folkevandringstid, slik vi hat hatt i tusener av år. Dette er ikke noe nytt. Men det betyr ikke at vi bør senke oss ned til, eller godta, det primitive, for å akseptere nye folkegrupper.

- Men hvis verdigrunnlaget ditt er at du skal være tolerant i møte med andre kulturer, så er det vanskelig å plutselig skulle nekte noen å bygge en moské, for eksempel.

- Jeg skjønner hva du mener, og noe slikt vil neppe bli aktuelt før det også sås tvil og skapes diskusjon om hensikten med bygging av nye kirker og synagoger. Og som jeg sa: Dette er en langvarig prosess, hvor tilførsel av kunnskap går hånd i hånd med tiltakende ignoranse og neglisjering overfor alle former for overtro.

- Men forbud, for eksempel mot hijab, er jo tvang?

- Ja, det er tvang. Men det er veldig mild form for tvang, sier Nygårdshaug.

Om et forbud mot for eksempel hijab fører til at muslimske kvinner holdes borte fra arbeidslivet eller annen deltakelse i offentligheten, vil det kun være en aktuell problemstilling i en overgangsfaste, tror Nygårdshaug:

- Her er det igjen et spørsmål om tid, og kunnskap. Det kan ha negativ effekt på veldig kort sikt, men forsøk å tenke i et lengre perspektiv. I mange muslimske land ser du nå et flertall kvinner som ikke bærer hijab.

- Må ikke bli dogmatisk

Som politisk og samfunnsengasjert menneske, kan du ikke slippe en konsekvent kritikk mot alle former for overtro, mener Nygårdshaug. Heller ikke en avis som Klassekampen:

- Mitt høyeste ønske er at vi skal beholde en avis som er rein og rød på en riktig måte, og som kutter ut alt vås om overtro og ignorerer talsmenn for denne.

Det er tegn i tida som tyder på at det er en nærmest nyreligiøs bevegelse på gang, sier Nygårdshaug:

- Du ser det på Fremskrittspartiet, som henter inspirasjon fra kristenfundamentalistiske miljøer. Og tenk på følgende: Vi kunne risikert å få en totalt stupid, fundamentalistisk president i USA. Om John McCain hadde blitt valgt, og dødd i sin periode, ville Sarah Palin blitt president for verdens mektigste stormakt. En president som tror at menneskene og dinosaurer levde på samme tid! Det sier litt om hvor langt mennesket som art er kommet i sin utvikling.

- Er man dum hvis man tror på Gud?

- Ja. Hvis man med «Gud» mener det uhyggelige vesenet som beskrives i Bibelen, Koranen eller Toraen. Da er man stokk, steike dum. Men du kan spørre «Hva er ‘Gud’»? Og da er du inne på en helt annet diskusjon.

- Og den er du åpen for, eller?

- Selvfølgelig. Om man ikke tillegger dette begrepet moralsk, dømmende eller herskende betydning, eller gjør det til et dogme. Om mennesket allerede mener å ha funnet sannheten, et dogme, da er vi solgt. Da kan vi bare pakke sammen. Da går den kognitive døden hånd i hånd med klodens klimakatastrofe, den første som årsak til den siste.

- Men er ikke din ateisme dogmatisk, også?

- Nei. For min ateisme er helt åpen.

- Men er det ikke en motsetning mellom det å være ateist og det å være åpen?

- Nei, tvert imot. For meg betyr det at mennesket foreløpig er på bleiestadiet i å forstå tilværelsen, og derfor stadig må søke og undre, en prosess, som, hvis kloden overlever, kan ta tusener på tusener av år.

- Men hvis man avviser noe 100 prosent, uansett hva det er, så vil den overbevisningen ha noe dogmatisk ved seg, fordi man ikke er åpen for at man kan ta feil?

- Igjen er vi inne på begrepet «sannsynlighet». Kristendommens fundament er tuftet på noen sentrale dogmer som er svært usannsynlige: at en person ved navn Jesus ble født av en jomfru. Og at denne personen er sønn av en gammeltestamentlig Gud, for eksempel. Verken du eller jeg kan bevise eller motbevise disse dogmene, men vi kan hevde at de er svært lite sannsynlige.

- Uten disse ville ikke kristendommen ha eksistert. Men jeg avviser ikke en del andre ting, som kan ha religiøse undertoner. Som man godt kan kalle en slags undring, sier Nygårdshaug, og bruker Snåsamannen som eksempel:

- Det som er så trist med Snåsamannen, er at alle typer kristne tar Guds godhet til inntekt for hans «kraft». Jeg tror vi vet altfor lite om hvilke krefter vi har i vår egen bevissthet, som ikke har noe med noen Gud eller kristendom å gjøre. Foreløpig er dette et av mange mysterier vi står overfor. Men vi vil etter hvert kunne skjønne det, hvis det blir forsket seriøst på fenomenet. Derfor avviser jeg ikke Snåsamannen «kraft» som en fenomen. Men som noe vi i dag ikke skjønner. Og takk og pris for det! Vi har svært mye å strekke oss mot, om vi tar farvel med overtroen og dogmene, sier Gert Nygårdshaug.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn