Sankta Lucia

Foto: Domenico Beccafumi

Nok en markering som har sneket seg inn i "norsk kultur", helt uten grunn og mening. Den har ingenting med jula å gjøre.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Lucia var en katolsk helgen som led martyrdøden i Siracusa på Sicilia på 300-tallet evt.
Da kristendommen kom til Norden, ble dagen en merkedag på primstaven. Elementer fra katolsk tro blandet seg med urgamle tradisjoner, og Lucia ble også blandet sammen med Lucifer, den onde. Til dette kom at i den julianske kalenderen var 13. desember den lengste natta i året. Dermed oppsto tradisjonen om Lussi langnatt, om åsgårdsreia av tusser, troll og underjordiske som for fra hus til hus og passet på at alt var klart til jul. Var det ikke det, kunne åsgårdsreia gjøre hærverk.
Lucia døde (liksom) 13. desember, derfor markeres dagen da, og er overhodet ikke relatert til jula. Vi har bare laga til en tradisjon sånn. Sverige er verst, men vi kommer sakte og sikkert etter her på bjerget også.

Vi tar også med noe tekst fra katolsk.no med våre egne kommentarer (vi KAN IKKE dy oss...)

Den hellige Lucia ble født rundt 286 (283?) i Siracusa (Syrakus) på Sicilia i Italia. Hun er en historisk skikkelse som uten tvil led martyrdøden i Siracusa, sannsynligvis rundt 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). [...] Lucia nevnes også i messens kanon og er en av de høyest ærede kristne jomfrumartyrer. Legenden er kanskje mindre sannsynlig: (KANSKJE?!?!? red. anm.)

Den forteller at Lucia ble født i Siracusa som datter av rike foreldre fra de høyere samfunnslag. Faren var av romersk bakgrunn, men han døde da Lucia var ung, slik at det var moren som tok seg av hennes oppdragelse. Moren skal ha hett Eutychia, noe som tyder på en gresk avstamning. Som så mange andre av de tidlige martyrer som Kirken ærer, hadde Lucia allerede som barn avlagt evig kyskhetsløfte og aktet å gi alt sitt jordiske gods til omsorgen for de fattige, men hun fortalte ingen om denne beslutningen, ikke engang moren. (Hvordan vites dette da? red. anm.)
Da hun vokste opp til en vakker ung pike, lovet moren henne bort til en adelig hedensk yngling. Lucia lyktes i å utsette forlovelsesfeiringen, mens hun ba innstendig til Gud om at han måtte redde henne fra dette ekteskapet.

Moren ble svært syk etter i flere år å ha lidd av blødninger som ingen lege kunne kurere. Da overtalte Lucia henne til å foreta en valfart til det populære pilegrimsmålet Catánia, mindre enn åtte mil fra Siracusa. Der var graven til den hellige jomfru og martyr Agathe, som var blitt drept 52 år tidligere i forfølgelsene under keiser Decius (249-51). Mor og datter reiste til Catánia. I bønn viste Agathe seg for Lucia og sa: «Min søster, hvorfor ber du til meg om noe du like godt selv kan gi din mor? Din tro har helbredet henne!»

Som takk for dette miraklet ga moren Lucia lov til å leve ugift og å gi medgiften til de fattige. Men den kommende brudgommen, krenket og med såret stolthet, anga henne som kristen til keiser Diokletians stattholder på Sicilia, Paschasius. Dette skjedde i året 303, som var det blodigste året under keiserens kristenforfølgelse. Lucia ble fengslet og torturert, men hun var standhaftig og klaget ikke. Da ble hun dømt «ad lupanare», til å sendes til bordellet som straff. Der skulle hennes kyskhet gå tapt, og Den Hellige Ånd, som hun hadde fortalt dommeren at opplyste henne, vike fra henne.

Hun skulle fraktes på en oksekjerre til spott og spe gjennom byen, men tusen mann og flere okser klarte ikke å rikke jomfruen. Den rasende stattholderen fikk da samlet ved rundt hennes føtter og prøvde å brenne henne, men igjen ble hun berget av Gud. Deretter helte han kokende olje over henne, men hun fortsatte å være uskadd. Da ble stattholderen svært redd, og hun ble dømt til døden ved sverdet, og bødlene kjørte et sverd i halsen på henne. Men Lucia levde så lenge at en prest rakk å komme og gi henne sakramentet. Da først døde hun. Men før hun døde, forutsa hun den straff som skulle møte Paschasius, at kristenforfølgelsen snart ville ta slutt, at keiser Diokletian ikke ville regjere lenger og at han medregent i vest, Maximian Herkules (286-305), ville dø. (Hvis hun allikevel måtte dø, hvorfor måtte hun gjennomgå drøssevis med torturerende forsøk først?? red. anm.)

Dessverre kan ikke denne vakre fortellingen (Hæ??? "Vakker?!?! Vi finner ingen velegnet kommentar til denne... red. anm) godtas uten skepsis (Ikke denne heller.... red. anm).
Detaljene i legenden er muligens bare tatt fra lignende skildringer av jomfruers martyrdød. Det er også et faktum at keiser Maximian ikke døde umiddelbart etter at hans regjeringstid var over, som profetien hadde sagt. Det er også vanskelig å tro at en hedensk romersk guvernør skulle bære navnet Paschasius (avledet av «påske»). Men andre elementer av legenden kan man kanskje feste større lit til. Det er ingen grunn til å tvile på tid og sted for Lucias martyrium – Siracusa på Sicilia, rundt 303/304, og dødsmåten virker heller ikke usannsynlig. (En sju - åtte forskjellige stykker? red. anm.)
Man må håpe at sammenknytningen av Agathe og Lucia ikke er senere tiders utbrodering. De to var Sicilias to viktigste og mest kjente helgener. (Og historien har neppe klart å skille skitt og kanel, her heller... red. anm.)

Lucias navn, som fremkaller forestilling om lys (latin: lux), var kanskje grunnen til at hun ble skytshelgen for synet, og at det dermed ble alminnelig å påkalle henne mot øyensykdommer. Men legendene har ofte mer dramatiske forklaringer, og i kunsten fremstilles hun ofte med to øyne på et fat.

En annen legende forteller at en hedensk yngling ble forelsket i den kristne jomfruens uvanlig vakre øyne, noe som fikk henne til å rive dem ut og sende dem til ham på et fat. Dette førte til at han øyeblikkelig lot seg kristne. (Ja, det var virkelig en logisk reaksjon... red. anm) Og Lucia fikk glede av sitt offer, for forsynet utstyrte henne med et par enda skjønnere øyne enn tidligere. Hva som skjedde med den unge mannen, sier legenden ingen ting om.

Vil du vite mer om Lucia, så sjekk her.
Vil du derimot heller vite mer om åsgårdsreia og Lussi langnat og slikt, så sjekk heller her.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn