Muhammed - slik samtiden så ham

Sjokkerende møte med Muhammed.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Historiker og Aftenposten-journalist Halvor Tjønn har nylig gitt ut boka "Muhammed - slik samtiden så ham".

Her følger flere avisskriverier om dette.

Arne Dvergsdal har 24. april en omtale av boka i Dagbladet. Utdrag:
"Historiker og Aftenposten-journalist Halvor Tjønn har gått til kildene. Han har hentet fram de eldste skriftlige overleveringer fra muslimske historikere om religionstifteren Muhammeds liv og virke, slik de ble nedtegnet i de første generasjonene etter Muhammeds død.

Det er, for den som ikke visste bedre, sjokkerende lesning om en brutal og hevngjerrig despot.

Det mørkeste kapittelet er massakreringen av jødene i Medina våren 627. Under oppsyn av Muhammed ble 800 menn halshogd. Kvinner og barn ble solgt som slaver. Etter nedslaktingen valgte Muhammed ut den vakre jødinnen Rayhana som sin andel av byttet, og innlemmet henne i haremet som konkubine.
En opprørende handling i våre øyne er også ekteskapet med 9-årige Aisha, en av profetens mange koner og slavinner. Noen kilder regner opp 12 hustruer og to slavinner. "

Men du må ikke komme her og komme her...

28. april 2011 kommer Thomas Kårvand, muslim med et innlegg i samme avis, vi siterer:

"I sin anmeldelse av boka sier Arne Dvergsdal at Halvor Tjønn har gått til kildene. Dette er feil. Disse tekstene er ikke en del av grunnlaget for hvordan islam skal forstås. Halvor Tjønns bok baserer seg på Ibn Ishaqs biografi om Muhammed. Hans verk tilhører sira-litteraturen og er ikke en av de tre kildene islam baserer seg på. islam baserer seg på følgende: Koranen, sunnah og hadith, altså ikke sira-litteraturen.

Sira-litteraturen er ikke en sikker kilde."

Neivel, men det er altså hadithene og Koranen og all den andre dritten (hups, beklager!)??

Halvor Tjønn svarer, fremdeles i Dagbladet, 29. april (og vi bringer hele innlegget):

"Thomas Kårvand hevder i Dagbladet torsdag at undertegnede har bygget på svake kilder i den nettopp publiserte boka «Muhammed — slik samtiden så ham».

Det er litt uklart ut fra innlegget på hvilket grunnlag Thomas Kårvand, som titulerer seg selv som muslim, argumenterer. Argumenterer han på grunnlag av religiøse dogmer, kan han i og for seg påstå hva som helst. I så fall blir debatt hensiktsløs. Ønsker derimot Thomas Kårvand å delta i en debatt fundert på et historiefaglig og vitenskapelig grunnlag, stiller saken seg annerledes. Da vil han måtte forholde seg til den vitenskapelige Muhammed forskningen som er blitt bedrevet i Vesten siden 1800-tallet.

I forordet til min bok er det gjort grundig rede for hvor denne forskningen står i dag. Det er stort sett enighet om at hadith-litteraturen — det vil si samlingen av hva islamstifteren Muhammed sa og gjorde — er systematisk upålitelig. Svært mange av hadith?ene — som altså Kårvand har tiltro til — skriver seg ikke fra Muhammeds tid, men er fabrikkert i ettertid. Noen pålitelig måte å skille falske hadith?er fra ekte, finnes ikke. Følgelig er det umulig å skrive en biografi over islamstifteren basert på hadith?er. Ingen vestlige historikere har da heller forsøkt å gjøre det. Samtlige vestlige historikere som har gitt seg i kast med Muhammed-skikkelsen, bygger på det samme kildematerialet som jeg bygger min bok på.

Jeg vil oppfordre Thomas Kårvand, før han fortsetter diskusjonen, til å lese min bok, og ikke minst forordet der dette drøftes inngående. Hva gjelder tro, står som sagt Thomas Kårvand helt fritt. Vil Kårvand tro at de muslimske historiefortellerne som levde i generasjonene like etter Muhammed, bevisst drev med løgn og fanteri for å sverte grunnleggeren av den religionen de selv var en del av, må han gjerne tro det.

Et slikt syn står imidlertid i motstrid til hva det store flertallet av islamforskere mener. Vil Kårvand bli med i den vitenskapelige debatten, må han legge dogmetroen til side."

Men, beklager pessimismen, religiøse mennesker vil ALDRI være istand til å debattere på et vitenskapelig saklig nivå, fordi de anser dogmene for å være den dypeste sannhet.

Som avslutning kan vi ta med at Ole Walberg kom med et innlegg 2. mai. Han bringer en del av Hedningsamfunnets poenger, men dessverre i en temmelig avsporende og nesten usaklig sammenheng akkurat her.

Uansett må man visst lese denne boka!
Vil også henvise til en artikkel som publiseres i det kommende bladet Holy Crap, evt her.

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn