Gallup

Hedningsamfunnet har akkurat utgitt et eksternt blad, etter en pause på over 20 år. Hvor fornuftig bruk av tid, energi og andre midler er det å publisere et slikt eksternt blad?

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper