Fra DnHs årsmøte

En liten stemningsrapport med den viktigste informasjonen.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 17.11.2009 kl 23:13

Det formelle referatet vil ikke bli lagt ut her. Det bringes som normalt i julenummeret av OHI.
På hedning.no følger en oppsummering av det viktigste som skjedde.

23 medlemmer møtte, med tilsammen 48 stemmer (25 fullmakter).

To saker var viet spesiell oppmerksomhet:
Evt søknad som livssynssamfunn samt ansettelse av en person i stilling som daglig leder.
Som ventet er det flere som sliter litt med at Hedningsamfunnet skal oppfattes som et livssynssamfunn, men det er også veldig mange gode grunner FOR å søke om dette.
Ingen satte seg bestemt imot, men det kom opp forslag om bl.a. å sjekke om det er mulig at organisasjonen kan defineres i en annen kategori enn "livsymssamfunn", men som også kan berettige til statsstøtte.
Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med saken, og søke om å bli "kategorisert" der det gagner og passer best.

Styrets forslag om å profesjonalisere driften ved å lønne folk for de mest arbeidskrevende oppgavene, ble også støttet. Det vil da bli opprettet en treårig prosjektstilling som skal ta seg av rutineoppgaver samt tidkrevende oppgaver opp mor forvaltning og byråkrati.

Kontingentsatsene ble vedtatt som følger:
Vanlig medlem kr 250.- pr år (som før).
Studenter, skoleelever, arbeidsledige og andre med lav inntekt: kr. 100,- pr år (dette er en reduksjon fra tidligere).

Det nye styret blir som følger:

Leder Dagfinn Eckhoff
Nesteleder Arne Havnås
Sekretær Morten Rølling
Kasserer Gunnar Seternes
Styremedlem Siv Sinober
Styremedlem Harald Fagerhus
Styremedlem Ronnie Johanson

Sindre Bremnes, Svein Olav G Nyberg og Christina Dahl er varamedlemmer.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH Vis flere

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte, med Erik Tunstad som foredragsholder.

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."