Snåsakaill og biskop i Namsos kirke

Kirka i Namsos inviterte til offentlig samtale mellom Joralf Gjerstad og biskop Tor Singsaas i Namsos kirke. På forhånd var det sagt flere ganger at kritikken mot Gjerstad skulle være tema under "samtalen". Forfatter av "Profeten fra Snåsa", Ronnie Johanson og hedningeredaktøren var diskret tilstede under "samtalen". Her følger Johansons egen rapport.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Har Kirken fått en ny profet?

Namsos kirke onsdag kveld: Menigheten har invitert snåsamannen Joralf Gjerstad til en samtale med nidarosbispen Tor Singsaas. Men Gjerstad virker ikke som han har mye på hjertet, og biskopen må nærmest hale ordene ut av ham. Mye av tiden brukes til korsang og solosang av lokale krefter, og det hele tar slutt etter halvannen time med at biskopen velsigner oss, men uten at han har kommet inn på den kritikken Gjerstad har vært utsatt for de siste to månedene. Stikk i strid med hva han sa på forhånd:

«De siste ukers kritikk mot Joralf Gjerstad blir også drøftet i løpet av samtalen, i tillegg til en rekke andre temaer, deriblant de som ble tatt opp forrige gang. Biskopen har tidligere ikke ønsket å uttale seg om kritikken mot Gjerstad, men lover å ta bladet fra munnen under kirkepraten i Namsos. Likevel røper han på forhånd at han ikke har latt seg begeistre av oppstyret. – Jeg har fulgt nøye med på kritikken mot ham, uten at jeg har ønsket å kommentere det til nå. Bare det at jeg møter ham i kirken er jo et sterkt signal om hva jeg mener. Jeg stiller meg sterkt undrende og noe skeptisk til det som er blitt skrevet og sagt om Joralf Gjerstad den siste tiden, sier han.» (Trønderavisa 24. mars; http://www.t-a.no/nyheter/article202140.ece).

Men så skjer det noe. Neste dag skriver Trønder-Avisa på førstesiden:

«Ampert: Ronnie Johanson har nylig skrevet boka «Profeten fra Snåsa» der han anklager Joralf Gjerstad for å fare med løgn. I går kveld var han blant de 300 tilhørerne som kom for å høre biskop Tor Singsaas og Snåsamannen samtale i Namsos kirke. Det gjorde Gjerstad-tilhengerne rasende, og stemningen ble svært amper på tampen av arrangementet. Side 6 og 7»

Jeg slår opp på de nevnte sider, og finner et svært bilde av meg selv i samtale med biskopen. Teksten lyder:

«Folk ble rasende da de oppdaget kritikeren Ronnie Johanson (…) "Respektløst!" utbrøt Anne Ovidie Hagerup. Det ble høy temperatur i Namsos kirke da Ronnie Johnson dukket opp for å snakke Joralf midt imot. (…) I går strømmet folk til kirka for å oppleve møtet mellom biskopen og Joralf i Namsos, fire år etter det store møtet mellom de to i Nidarosdomen. Ronnie Johanson tok også turen til Namsos, med håp om at samtalen mellom biskop Tor Singsaas og Joralf Gjerstad skulle pense inn på kritikken. Det gjorde den ikke. En skuffet Johanson ønsket da å få Gjerstad i tale, men lyktes ikke. I stedet ble han møtt av svært sinte Gjerstad-tilhengere som ga klart uttrykk for at de mente Johanson kunne ha funnet en annen arena når han ville legge fram kritikken. Biskopen kom imidlertid til unnsetning, og ba om en prat med Johanson…»

Jeg er dessverre avskåret fra å referere denne samtalen, ettersom biskopen ønsket at den skulle være fortrolig og sa nei da Trønder-Avisas journalist ba om å få være tilstede. Det jeg kan nevne er at biskopen på forhånd, så flere hørte det, blånektet for at han opprinnelig hadde hatt til hensikt å komme inn på kritikken av Snåsamannen. Jeg kan også nevne ett av mine viktigste spørsmål til biskopen: Er det slik at Den norske kirke nå ønsker å åpne for troen på at enkelte personer har fått den nådegave å kunne profetere om hva som vil skje i framtida, slik som i de bibelske profeters tid? Dette spørsmålet stilte jeg ham også i en litt annen form i et åpent brev gjengitt i Aftenposten 12. april, uten at han har ønsket å svare hverken i avisen eller annetsteds. Før jeg faktisk onsdag fikk et svar, som jeg altså ikke kan referere.

Litt flere detaljer om hva som skjedde i Namsos kirke: Selve samtalen mellom Gjerstad og biskopen var utrolig platt. Det var for det meste biskopen som snakket, med lange innslag av direkte forkynnelse. Flere ganger satt Gjerstad fullstendig taus når biskopen prøvde å få ham på gli, og Singsaas måtte stille et nytt spørsmål eller formulere seg annerledes for i det hele tatt å få respons. Det Gjerstad så hadde å komme med, var stort sett det samme som er kjent fra de fem bøkene han har skrevet eller bidratt til.

Etter at seansen var slutt, ba jeg min ledsager Christina om å ta kontakt med en journalist for å prøve å få til en samtale mellom Gjerstad og meg. Med den begrunnelse at det burde være av offentlig interesse å høre hva han har å si til kritikk, etter at han hittil bare har stilt opp til dialog med folk som klapper ham på skulderen og sier ja og amen til alt han har å komme med. Men det ser ut til at mannen ønsker å gå i grava uten å svare annet enn at alt jeg skriver er løgn, og at jeg er en rotløs og ulykkelig mann (VG 9. mars). Samt å påkalle sympati ved å gå inn i en martyrrolle: «Jeg er fryktelig såret. I natt hadde jeg store problemer med å få sove.» (Dagbladet 10. mars). God natt, Joralf, det er så synd på deg!

Siste nytt i Fra DnH Vis flere

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte, med Erik Tunstad som foredragsholder.

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."