Hege Tunstad:

Bytt ut religion med realfag

RLE (Religion, livssyn og etikk) bør kuttes ut fra norsk skole de første fire årene av barneskolen. Og gjerne erstattes av realfag.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 07.09.2011 kl 18:21

(Denne har vi strengt tatt ikke fått tillatelse til å publisere. Vi har ikke blitt nektet, men ikke fått kontakt med skribenten. Vi understreker at den er publisert på nymeneinger.no. Den finnes også på hennes egen blogg.
Den vil bli fjernet herfra dersom skribenten krever det, men tankene er så viktige at vi vil spre dem.)

Jeg har ikke noe imot at barna skal lære noe om de ulike religionene, eller få innsikt i etikk og filosofi. RLE er nettopp et slikt fag som virkelig krever noen grunnleggende ferdigheter hvis barn skal ha utbytte av det.

Formålet er forsåvidt greit. Går man gjennom kompetansemålene (det ungene skal kunne etter 4.klasse) så omfatter det vel akkurat litt i overkant av hva de fleste voksne av oss husker fra samlet skolegang. Og dette skal ungene kunne når de er 9-10 år gamle. Jeg vil ta ett enkelt eksempel fra de grunnleggende ferdighetene de skal ha, igjen etter 4. klasse:

Å kunne lese i RLE innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.

Saklig og analytisk? Til en tekst fra det Gamle Testamente eller lignende? Som 9-åring? Hva med å vente til ungene faktisk kan lese, og begynner å oppnå en viss mestring av det som nettopp er de grunnleggende ferdighetene de trenger, lesing, skriving og regning. Ja, for selv regning er en del av RLE-faget de første fire årene (ok, så ble det nok et eksempel) :

Å kunne regne i RLE innebærer å kunne anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på, finne fram i religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne gjenkjenne og bruke geometriske mønstre i estetiske uttrykk og arkitektur forutsetter regneferdigheter.

Hele læreplanen for RLE er igrunnen verdt å lese for de av oss som har barn.

Og så er det kostnaden. Timetallet som skal dekkes i løpet av 1.-7. klasse er 427 timer, mens det for 8.–10. årstrinn er bare 157 timer. Siden de færreste kan lese og skrive noe særlig de første årene så blir RLE-timene preget av tegning og andre former for kreative uttrykk. Rosevinduer i silkepapir er en gjenganger. Samtidig sies det om arbeidsmetodene i klasserommet:

I undervisningen skal det benyttes varierte og engasjerende arbeidsmåter som skal bidra til å formidle alle sider ved faget. Det må samtidig utøves varsomhet ved valg av arbeidsmåter. Spesielt gjelder varsomheten arbeidsmåter som foresatte og elever ut fra egen religion eller eget livssyn kan oppleve som utøvelse av annen religion eller tilslutning til annet livssyn. Både individuelle og lokale hensyn bør ivaretas.

Det kan virke som om faget er mer egnet til å skape usikkerhet omkring hva man kan si og gjøre i timene, for ikke å trampe på religiøse og kulturelle tær.

Jeg tror ikke skolen og våre barn er tjent med å bruke så mye tid på RLE de første fire årene. Bruk istedet tiden på lesetrening, skrivetrening og oppfølging av regneferdigheter.

Kanskje kan etikk- og filosofidelen tas inn som en del av spisepausen. La klassen samtale omkring etiske problemstillinger som oppstår i hverdagen, og lære barna refleksjon omkring egen adferd ulikheter og likheter mellom de tilstedeværende barn,...istedet for å skulle late som det skjer en gjennomtenkt refleksjon omkring eldgamle skrifter. Det er jo regelrett tull å tro at en 9-åring skal kunne;

samtale om familieskikker i hverdag og høytid på tvers av religioner og livssyn

og enda et eksempel;

bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett

...det er faktisk dette kompetansemålene sier de skal kunne. Både barnas skoleferdigheter, og RLE-faget, vil få det bedre om RLE fjernes fra 1.-4. trinn. I hvilken grad det bør tas igjen i høyere klassetrinn kan man jo også diskutere.

Det er jo et paradoks at de fleste barn må begynne på ungdomsskolen før de har sett innsiden av et laboratorieum, forstørret verden gjennom et mikroskop, eller laget sin første bakepulvervulkan, mens kirken gjerne besøkes fra første klasse.

Siste nytt i Barn/unge Vis flere

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.