Religionsfrihet for barn er en bløff

* Med statens velsignelse sendes mange barn hver dag til skoler som systematisk undergraver deres tankefrihet. * Etter mitt skjønn er kristne friskoler i strid med barns religionsfrihet.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Et innlegg på VG-debatt, av Heidi Helene Sveen.

Praksisen med religiøse privatskoler viser at demokratiske rettigheter ikke gjelder for barn. Det er nesten ikke til å tro, med statens velsignelse sendes mange barn hver dag til skoler som systematisk undergraver deres tankefrihet. Prinsippet bak religionsfrihet er at individet fritt kan velge sin religion. Denne retten har ikke barn.

Forhindre barna
Målet de fleste kristne privatskoler selv oppgir for sin virksomhet, er å forhindre at barna blir påvirket av verdensanskuelser som konkurrerer med den kristne. Ryenberget skole i Oslo argumenterer på følgende måte for hvorfor man ikke skal sende barna på en livssynsnøytral offentlig skole: «Det kan være vanskelig å forholde seg til en skole og et RLE-fag som presenterer hele mangfoldet av religioner før barna er trygge på sin egen religion». En bevisst avsondring fra «verden utenfor» under oppveksten skal altså hindre barna i å tilegne seg et nyansert verdensbilde. Går vi bak honnørordene, kan vi like gjerne si at religiøs propaganda er skolens mål.

Hvilket verdensbilde er det så barna i religiøse friskoler lærer? I Aftenposten (2005) gir informasjonsleder Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord i Bergen følgende informative saksopplysning: «Vi underviser også grundig i darwinismen som en hypotese og stiller kritiske spørsmål. Så underviser vi i skapelsesberetningen og fremstiller den som sannheten.» Det sier seg selv at barn som sendes på skoler som Levende Ords i Bergen, og som i tillegg kommer fra kristenkonservative hjem, er utsatt for et tankemonopol enhver liberal menneskerettsforkjemper bør være beskjemmet av. Allikevel kan vi stadig observere såkalte liberale stemmer og organisasjoner gi sin støtte til religiøse friskoler, taust eller aktivt. Selv Human-Etisk Forbund stiller seg bak de kristne privatskolenes rett til udemokratisk praksis.

Enkelte kristne friskoler går lengre enn andre i å beskrive svært bekymringsverdige ideer om hva som er god omsorg for barn. På hjemmesiden til Hedemarken friskole, som har rundt 170 elever i skrivende stund, kan vi lese følgende: «Gjennom bønn, lovsang og bruk av Guds Ord, ønsker vi å lede barna inn i et trygt og fortrolig forhold til Gud som skaper og far. Vårt mål er å vise elevene den levende Jesus Kristus og hjelpe dem inn i et avhengighetsforhold til ham» (…) Vi ønsker å være med og dyktiggjøre dem til tjeneste i Jesu misjonerende kirke på jord». Målet er altså å oppdra barna til å bli Jesus-avhengige kristenaktivister. Jeg kan ikke se hvordan en slik praksis er forenlig med religionsfrihet og idealet om å gi barn et godt fundament for kritisk og selvstendig tenkning.

Alle barn som går på kristne skoler er mer eller mindre tvunget til å følge religiøse normer. Friskoleloven gir nemlig ikke elevene rett til fritak fra verken fellesbønn, forkynning eller annen religiøst fundert praksis. Tvang er åpenbart ingen hindring når det viktigste av alt er å gjøre barna til kristne disipler.

Resten av innlegget finner du her.

Siste nytt i Barn/unge Vis flere

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.