Barnehager får beholde kristenord

Regjeringen legger opp til at kristenbarnehager skal få beholde friheten.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Etter en lang prosess med Bostad-utvalg og politisk strid, klubbet et bredt Storting igjennom nye formålsord for barnehager. Det var for ett år siden. Nå er justeringer for barne- hagene sendt på høring fra kunnskapsminister Kristin Halvorsens departement.

De nye formålsordene om å bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon» trengte nemlig noen endringer i Barnehageloven.

Private barnehageeiere har hittil hatt anledning til å reservere seg mot formålsparagrafen og heller vedtektsfeste et annet. Den muligheten skal bestå.

Retten til å velge et barne-hagetilbud i samsvar med egen religiøs og filosofisk overbevisning er et viktig prinsipp som departementet mener må videreføres, heter det i høringsnotatet.

Muligheten til å reservere seg blir tydelig i en ny, egen paragraf i barnehageloven. Livssyns- og menighetsbarnehager får også en ny paragraf som gir dem rettigheter til å fortsette med utvidet formålsparagraf på livssynsområdet.

Hele sdaken er å lese f.eks her.

Vi ser et mulig problem i de tilfellene hvor folk faktisk ikke har noen valgmuligheter for "fritt barnehagevalg", men ellers er det vel greit at kristne, privat drevne barnehager får hevde det de er tuftet på.
Men vi skjønner fremdeles ikke slike foreldre...

Siste nytt i Barn/unge Vis flere

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Offisiell uttalelse fra Hedningsamfunnet

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.