Åpen og sekulær

Debatten om det flerkulturelle Norge trenger sårt noen prinsipper. De borgerlige partiene kan finne noen av dem i Stålsett-utvalgets rapport, skriver Guri Melby, leder i Venstres programkomite, som selv satt i Stålsett-utvalget.

Ateistene
Hedningsamfunnet

Publisert:

Sist oppdatert: 18.01.2013 kl 01:44

Da Grunnloven av 1814 ble vedtatt var det verken mulig å melde seg ut av kirken eller å få adgang til riket som jøde eller jesuitt. I dag tilhører grunnloven et mangfoldig og flerkulturelt samfunn der homofile kan gifte seg og kvinner styrer over sin egen kropp.

Det er en utvikling som ville vært utenkelig for bare et par generasjoner siden. Men den truer verken vår tilhørighet eller vår identitet som nasjon. Snarere tvert imot: Vårt likestilte samfunn er noe av det som gjør oss stolte over å være norske, noe av det vi skryter av i utlandet.
Økt mangfold

I dag preges vårt felles, offentlige rom av et økt mangfold av religiøse uttrykk. Det skal vi verdsette, for et stort mangfold er et kjennetegn på et åpent, liberalt samfunn. Troslivet er, og skal være, en naturlig del av offentligheten. Men det offentlige rom er ikke det samme som staten. Og det økende livssynsmangfoldet i det offentlige rom gjør det desto viktigere at staten selv er sekulær.

«Det økende livssynsmangfoldet i det offentlige rom gjør det desto viktigere at staten selv er sekulær.»

Men sekulær betyr ikke religionsfiendtlig, slik Knut Arild Hareide ser ut til tro. Å være livssynsnøytral er ikke det samme som å være verdinøytral. Det norske samfunnet er bygget på noen sentrale, liberale verdier, og slik skal det fortsette å være. Det er ikke liberalt å være verdinøytral – tvert imot.

Les flere gode poenger fra Melby her.

Siste nytt i Hjemme Vis flere

For innmelding i Ateistene

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Historien bak et påskestunt

Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Mer om Ronnie Johansons nye bok

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn