Hvorfor tror du på en gud? (Del 9)

Min gud skapte universet

FOTO: Shiva

Et klassisk argument de troende kommer med når de blir spurt om hvorfor de tror på sin gud er eksistensen av universet og alt i det. Hvordan kunne et så stort univers med så mange galakser, solsystemer og planeter ha kommet til av seg selv? Og hvordan kunne livet bli til uten en gud?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.11.2009 kl 21:32

Ateistene
Hedningsamfunnet

Det er selvfølgelig forståelig at man etter å ha beundret stjernehimmelen, en kolibri fly fra blomst til blomst eller utsikten fra et høyt fjell kan komme til å undre over hvordan alt kom ble til. En konklusjon som sier at en gud gjorde det er enkel, beleilig og betryggende. Problemet er at det ikke finnes noe belegg for å gi en gud æren for universets eksistens. De troende har helt rett i at universet er enormt og utrolig komplekst. Det er også riktig at det fremdeles er en haug med spørsmål vitenskapen ikke har klart å gi svar på, og enkelte mysterier i universet kan det være vi aldri får svar på. Men dette er uvitenhet, ikke bevis.

Dessverre er den beste vitenskapelige forklaringen på hvordan universet ble til, den såkalte Big Bang-teorien, uforståelig for mange og for merkelig til å tro på. Mange troende ser på Big Bang som latterlig og nekter å lese mer om teorien rundt det, mens andre troende ser på den vitenskapelige forklaringen som et bevis for sin gud. (Notér dere også at det alltid er guden til den troende som har utført handlingen, ingen av de andre hundretusenvis av gudene vi har kommet på.)

Men så langt i forskningen rundt Big Bang er det ingenting som tyder på at det er en gud involvert. Teorien har mange komponenter og kosmologer tester hver dag hvordan den holder opp mot nye og gamle observasjoner. Av og til må teorien også modifiseres ettersom nye observasjoner kanskje hinter i en annen retning enn det man trodde før, men hovedkomponentene i Big Bang-teorien holder fremdeles stand. Som med alt annet i vitenskapen er det fullt mulig denne teorien kommer til å gå dukken sammen med en haug med andre vitenskapelige teorier, men foreløpig står den støtt. Det de troende ofte gjør når de hevder at guden deres står bak Big Bang er å peke på de områdene innen teorien hvor vitenskapen ennå ikke har gitt oss et tilfredsstillende svar og sette sin gud inn i dette "mellomrommet" i forklaringen. Det blir en såkalt "god of the gaps"-forklaring og er igjen et uttrykk for uvitenhet og ikke bevis.

Det er viktig at de troende forstår at "min gud gjorde det" er en forklaring som er fundamentalt forskjellig fra vitenskapens Big Bang-teori. Den første er en ufleksibel konklusjon basert på religiøs tro uten noen form for bevis til å støtte opp om seg, mens den andre er en vitenskapelig teori man har kommet frem til via den vitenskapelige metode som samtidig er åpen for både å bli korrigert og forkastet.

Ingen vet nøyaktig hva som forårsaket universets begynnelse. Vår uvitenhet overfor dette er ikke et bevis for guder. Det er bare et tegn på at vi må forske mer for å forstå mer. Det er uansett ikke noe tegn til at det har vært noen gud med i spillet når universet ble til. Det eneste redskapet vi har for å finne ut dette er den vitenskapelige metode.

For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
-Carl Sagan

Shivas blogg finner du her.

(Gjengitt med tillatelse.)

Siste nytt i Meninger

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet