Kristen og muslimsk fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har kommet med en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme hvor de tar avstand fra alle former for religiøs ekstremisme. Se http://www.nettavisen.no/multimedia/na/archive/00852/religios_ekstremism_852311a.PDF

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
29.11.2011 kl 23:19

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke har kommet med en fellesuttalelse mot religiøs ekstremisme hvor de tar avstand fra alle former for religiøs ekstremisme.

De hevder at «Religiøse ekstremister setter seg selv i Guds sted og mener at de kjemper på Guds vegne mot Guds motstandere. Religiøs ekstremisme er derfor i strid med våre religioners lære, spesielt med tanke på menneskets grunnleggende verdi og rettigheter. Tanken om å tvinge sin oppfatning på andre bryter fundamentalt med det ansvar og den rett vi tror Gud har gitt alle mennesker til å gjøre sine egne valg. Det å leve i fred og forsoning med hverandre over kulturelle og religiøse grenser er i dyp samklang med grunnverdier i våre religioner».

Men kristne og muslimer kjemper jo på guds vegne! De har tvunget sine oppfatninger på andre! De lever jo ikke i fred og forsoning, hverken med hverandre eller innen sin egen religion!

Religiøs ekstremisme er de store linjene i kristendommens og islams historie. Kristendommen og islam er ekstremistisk i sitt vesen! De 7 kjennetegn på religiøs ekstremisme som fellesuttalelsen særlig nevner er logiske konsekvenser av de sentrale elementene i kristendommen og islam.

De sentrale elementene som fremmer religiøs ekstremisme er:

- De tror på en absolutt autoritet – gud – som man ikke skal sette spørsmålstegn ved. Dette innebærer underkastelse og lydighet, ikke bare overfor guddommen, men også overfor dens jordiske representanter. Guddommen legitimerer makt, verdslig som geistlig, og dermed også makt(mis)bruk. All makt korrumpere – absolutt makt korrumperer absolutt.

- De tror på den absolutte «Sannheten» – den eneste rette lære – som man heller ikke skal sette spørsmålstegn ved. «Vranglære» må hindres, bla. for å forhindre at folk blir forledet og dermed risikerer å havne i helvete. Fri og kritisk meningsutveksling blir hindret. Dette ser vi innad i menighetene, og vi ser det forsøkt utad bl.a. ved beskyldninger om blasfemi, støtende eller sårende uttalelser, angrep på religionsfriheten osv. «Blasfemi er å trekke det hellige ned på et menneskelig plan, hvor det er tilgjengelig for kritikk, diskusjon og latter», mener derimot Dagfinn Eckhoff, leder i Hedningsamfunnet. Dette har vi vantro hedninger levd etter siden starten i 1974.

- De har sine handlingsimperativ. De «vantro» har bare godt av å bli pådyttet «den eneste rette lære». Dette innebærer i verste fall kulturell og økonomisk imperialisme; noe historien viser.

- De som ikke er villige til å underkaste seg «den eneste rette lære» – ikke vil ta i mot guds ord, som det så fint heter – skal straffes i det hinsidige – Helvetet – til evig tid. Ikke alle kristne og muslimer er villige til å vente så lenge. Dermed får vi straffereaksjoner mot kjettere, avvikere, vantro og ulydige i dette livet.

Harald Fagerhus

Siste nytt i Islam

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.

 
Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning

Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner.

AnnonseAnnonse