Marokkos religiøse løkke strammes. Del 1, ny fatwa fremlagt om dødstraff for apostater.

The Supreme Counsil of Ulamas i Marokko har framlagt et forslag om dødsstraff for apostasi i Marokko.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.05.2013 kl 16:14

For kort tid siden la The Supreme Counsil of Ulamas i Marocco forslag om dødsstraff for apostasi i Marokko ifølge nyhetssiden Lakome. The Supreme Counsil of Ulamas er et råd bestående av religiøst lærde. Rådet er utnevnt av Ministery of Religious Endowments and Islamic Affairs, og er regnet som det høyeste religiøse statlige organ i Marokko.

Dette rådet har nå altså kommet med et forslag om fatwa mot folk som ønsker å forlate den islamske tro. Marokko er regnet for å være et land som fører en moderat islamsk linje, og påstår selv de har religionsfrihet. Denne fatwa sier jo kanskje noe annet? Hittil har de «kun» hatt fengselsstraff og bot for å prøve å omvende en muslim (Utdrag av loven: «Den som har vanskeliggjort eller prøvd å nekte en eller flere personer fra tilbedelse eller fra å delta i gudstjenester innen enhver religion kan straffes med inntil seks måneder til tre års fengsel, og en bot på 200-500 dirham.»). Så "religionsfrihet" er jo å ta litt i. For det religiøse mennesker ofte glemmer, er at religionsfrihet også innebærer retten til frihet fra religion. Dette er noe vi særskilt ser i islamske land. Ateister er blant de mest forfulgte i denne delen av verden.

Denne fatwaen var skrevet allerede i april i 2012, men ikke offentliggjort før nå. Den har visstnok skapt sterke reaksjoner i Marokko. Kan dette være enda et tre i den islamske verden som feller sine løv i Den Islamske Høst? For en Islamsk Vår har det neppe vært. Siden opprørene startet har vi sett islamister få større tak. Blant annet har Det Muslimske Brorskap fått makten i Egypt og Tunisia har fått islamistisk styre. Nå ser vi altså mulige endringer mot et religiøst styre i Marokko også. Kan denne fatwaen være en motreaksjon på at flere og flere ateister står frem i den arabiske verden? Vi har jo sett flere eksempler på åpne ateister der den siste tiden. For ikke lenge siden startet også Council of Ex-Muslims of Morocco, og ikke å forglemme den marokkanske bloggeren Kacem El-Ghazzali som måtte flykte til Sveits på grunn av sin ateistiske aktisvisme.

For dem som kan tysk, kan dere finne fatwa teksen her. Foreløpig er denne tyske oversettelsen av Kacem El Ghazzali den eneste jeg har funnet. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=509174805785434&set=a.184094914960093.33379.168639329838985&type=1

Ulama er en egen klasse lærde av islam som befatter seg med flere felt innen islamsk lovgivning, blandt annet tolkning og utarbeidelse av islamsk lov.

Siste nytt i Islam

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.

 
Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning

Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner.

AnnonseAnnonse