Foreslår å frata kirken retten til å vie

Alle må bli borgerlig gift, før de eventuelt får en velsignelse i kirken etterpå. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som legger frem sin rapport i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.01.2013 kl 08:54

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

– Det er begrunnet med at dette er en tydeliggjøring av at det å inngå et ekteskap er en juridisk handling som kan feires og markeres livssynsmessig enten det er i kirke eller andre trossamfunn, sier leder i Tros- og livssynspolitisk utvalg, Sturla Stålsett, til NRK og legger til:

– Det er viktig for flertallet i utvalget å tydeliggjøre at alt det som handler om rett, skilsmisse, arv og så videre hører under lovens område.

Tros- og livssynspolitisk utvalg er underlagt kulturdepartementet og har som oppgave å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk samt fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

I dag kan man gifte seg hos styresmaktene i en borgerlig vigsel, en prest i en kirkelig vigsel eller av en godkjent seremonileder fra et livssyns- eller trossamfunn.

Men utvalget foreslår nå at alle må innom en dommer for å vigsles, og skulle man ønske at ekteskapet skal bli velsignet av en prest, må man ta turen til kirken etter at man har blitt viet av dommeren.

Les mer her.

Dette er flotte saker, og noe vi har hevda lenge.
Hareide er så patetisk at det er flaut, men det var dette med at det er vanskelig å miste privilegier, da...

Hakket verre er det at de vil tillate religiøse symboler på uniformer.

Mens denne er litt morsom: Tros- og livssynssamfunn må drives og finansieres av medlemmene selv, mener et mindretall i Tros- og livssynsutvalget.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...