Foreslår å frata kirken retten til å vie

Alle må bli borgerlig gift, før de eventuelt får en velsignelse i kirken etterpå. Det mener et regjeringsoppnevnt utvalg som legger frem sin rapport i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.01.2013 kl 08:54

Ateistene
Hedningsamfunnet

– Det er begrunnet med at dette er en tydeliggjøring av at det å inngå et ekteskap er en juridisk handling som kan feires og markeres livssynsmessig enten det er i kirke eller andre trossamfunn, sier leder i Tros- og livssynspolitisk utvalg, Sturla Stålsett, til NRK og legger til:

– Det er viktig for flertallet i utvalget å tydeliggjøre at alt det som handler om rett, skilsmisse, arv og så videre hører under lovens område.

Tros- og livssynspolitisk utvalg er underlagt kulturdepartementet og har som oppgave å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk samt fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet.

I dag kan man gifte seg hos styresmaktene i en borgerlig vigsel, en prest i en kirkelig vigsel eller av en godkjent seremonileder fra et livssyns- eller trossamfunn.

Men utvalget foreslår nå at alle må innom en dommer for å vigsles, og skulle man ønske at ekteskapet skal bli velsignet av en prest, må man ta turen til kirken etter at man har blitt viet av dommeren.

Les mer her.

Dette er flotte saker, og noe vi har hevda lenge.
Hareide er så patetisk at det er flaut, men det var dette med at det er vanskelig å miste privilegier, da...

Hakket verre er det at de vil tillate religiøse symboler på uniformer.

Mens denne er litt morsom: Tros- og livssynssamfunn må drives og finansieres av medlemmene selv, mener et mindretall i Tros- og livssynsutvalget.

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Fra Fritanke.no

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn