Smånytt

Frimurerne hemmeligholder norske ridderprester

Publisert: 06.02.2010 kl 19:44

Frimurerne vil ikke fortelle hvilke statskirkeprester som også er ordinert ridderprest.

Roger Karsten Aase, som brøt ut av frimurerne og skrev boka «Frimureriets hemmeligheter", sier følgende:

"En kan sammenligne de løfter prester gir i frimureriet med ordinasjonen i Den norske kirke. Min tillit til en frimurerprest er lik null, for jeg vet nøyaktig hvor lojaliteten ligger. Jeg synes også det er helt uforståelig at en prest kan være ordinert i to religiøse samfunn."

Les alt her.

« Vis alle notiser