Symbolers betydning

Forskjell. Hva gjør noen symboler mer problematisk enn andre? Er det annerledesheten? Eller er det idéinnholdet disse symbolene refererer til?

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Sterkere betydning. Symboler har fått en særskilt plass i samfunnsdebatten. Dette reiser en rekke problemstillinger rundt symbolers betydning, enten det er religiøse eller kulturelle symboler.

Gjennom den økende globaliseringen verden opplever, får symboler en stadig sterkere betydning. Det som egentlig skulle gjøre oss bedre kjent med hverandre, gjør oss i stedet usikre og får oss til å trekke tilbake til det kjente - vår kultur, religion og egne samfunn.

Les hele kronikken (av SUNDEEP SINGH- leder av Unge Sikher) her.

Nøkkelord

Siste nytt i Meninger

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

 
Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet

Og har skrevet et motsvar.

Demokrati, rettssikkerhet og ytringsfrihet har ingenting med vitenskap å gjøre.