Sam Harris om vitenskap og moral

FOTO: Shiva

Spørsmål om 'godt' og 'ondt', rett og galt, osv., blir av mange sett på som noe vitenskapen ikke kan, skal eller bør hjelpe til med å gi svar på.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.05.2010 kl 23:27

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Historisk sett har man lenge tydd til sin lokale religion for å forankre sin moral, eller rettere sagt; man hevder sådan. Religionen kunne nok ha hatt moralsk autoritet hvis man faktisk kunne stole på informasjonen man fikk derfra. Det ser heller ut til at de hellige bøkene ikke er noe mer til å stole på når det kommer til moralske spørsmål enn de er i vitenskapelige spørsmål.

Vitenskapen har derimot kommet med en mengde ny og verdifull kunnskap opp gjennom århundrene, og jo mer vi lærer fra de ulike vitenskapene jo lettere vil det være å komme frem til gode moralske beslutninger.

Sam Harris forteller i en video om hvordan vitenskapen kan være en autoritet også på "det moralske området":

Video link

Shivas blogg finner du her.

(Gjengitt med tillatelse)

Siste nytt i Meninger

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

Man er imponert...

Historieløs, men på hvilket nivå?

Kjære Erna, jeg liker deg egentlig veldig godt. Men nå har du bomma.

 
Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet

Og har skrevet et motsvar.

Demokrati, rettssikkerhet og ytringsfrihet har ingenting med vitenskap å gjøre.