Om religiøs kjønnssegregering i skolen

Muslimske jenter med egen svømmeundervisning?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
12.10.2009 kl 17:51

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Denne saken kommer opp med ujevne mellomrom, og nå ser det ut til å vokse en liten sak utav den igjen.
Bakgrunnen er at Bergen kommune er positive til å tillate muslimske jenter egen svømmeundervisning, fordi de ikke får lov av foreldrene å ha svømming sammen med gutter.

Bergens tidene går kraftig ut mot beslutningen til Bergen kommune.

Offentlige institusjoner skal være varsomme med å innføre særordninger basert på religion. Det innebærer blant annet risiko for å støtte opp under de mest konservative former for religionsutøvelse, med økt press på dem som er mindre konservative.

I VÅRT samfunn er forholdet til islam særlig problematisk i så måte. Det er skapt et inntrykk av at myndighetene viser spesiell ettergivenhet overfor denne religiøse minoriteten, ikke minst i skolesammenheng. Velmenende særbehandling kan imidlertid arte seg som underkjenning av foreldreansvaret og foreldremyndigheten.

Det offentlige opptrer som religiøs overdommer dersom det medvirker til å gjøre tildekking av kvinner og jentebarn til muslimsk standard. De som kaller seg muslimer har svært forskjellige oppfatninger om tildekking – og graden av tildekking. Mange muslimer tar avstand fra tildekking av småjenter som ikke har nådd puberteten. Tildekking i så ung alder blir da heller ikke forklart som en religiøs plikt, men som noe jentebarna skal venne seg til.

Denne formen for seksualisering av barndommen skal ikke oppmuntres av offentlig ansatte, like lite som seksualiserte klær for ikke-muslimske barn skal det.

KJØNNSSEGREGERING i den offentlige skolen kan kun skje dersom den er pedagogisk begrunnet, og gjelder alle barn. Integreringsbestrebelser kan ikke skje på muslimske premisser, like lite som hinduer eller Jehovas Vitner eller medlemmer av Den norske kirke kan kreve at andre borgere skal innrette seg etter deres religiøse preferanser.

De ansatte i integreringsbransjen må ta inn over seg at ikke-muslimer også kan krenkes, og at muslimer utgjør en minoritet både blant innvandrerne og andre borgere som trenger offentlig bistand til å mestre et flerkulturelt samfunn.

Hele innlegget er å finne på bt.no

Vi kan bare si oss veldig enige med bt.

Siste nytt i Barn/unge

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

 

Lars Gule vil ha religionsundervisningen ut av skolen. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener slik undervisning bør være selvsagt.

Kaktus til JErna!

Da har leder Morten Guldberg overlevert kaktus til stasministerens kontor!

Human-Etisk Forbund reagerer på statsminister Erna Solbergs utspill om skolegudstjenester