I virkeligheten er der ingenting å diskutere!

I virkeligheten er der ingenting å diskutere!

FOTO: Istockphoto

Gjentatte diskusjoner mellom de som ønsker en sekulær stat og de som vil beholde statsreligionen og en kristen skolelov finnes overalt i det offentlige rom; som aviser, blader, tv og internett. Men hva er der egentlig å diskutere?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.10.2009 kl 21:07

Gjentatte diskusjoner mellom de som ønsker en sekulær stat og de som vil beholde statsreligionen og en kristen skolelov finnes overalt i det offentlige rom; som aviser, blader, tv og internett. Men hva er der egentlig å diskutere? Religiøse og ikke-religiøse men tradisjonstro nordmenn lar seg rive med og argumenterer med respekt for andres tro og bevaring av den norske kulturarven. I mer liberale kretser finner man også argumentet for et flerkulturelt samfunn. Begrunnelser som benyttes i tautrekkingen om religionens fortsatte innflytelse og makt.

Religiøse grupperinger har i sin kamp for å opprettholde og styrke sin særstilling ytterligere omdefinert begreper som respekt for andres tro og forsvar for et pluralistisk samfunn. Dette gir et inntrykk av at de arbeider i tråd med menneskerettighetene. De religiøse framstiller det som om deres rettigheter krenkes mens det i realiteten er de selv som bryter med menneskerettighetslovene.

Argumentet om respekt for andres tro kan ikke innebære at en religion skal ha en særstilling framfor andre religioner eller levemåter. Da respekterer man jo nettopp ikke tros- og religionsfriheten og det er dermed ikke noe holdbart argument for at Norge skal ha en statsreligion og en kristen skolelov. For det vi protesterer på er nettopp religionens særstilling i politikk, utdanning og i samfunnet forøvrig. Det er ikke snakk om at andre ikke respekterer deres tro, men at de religiøse ikke respekterer andre menneskers rett til å velge.

Religiøse samfunn forvrenger ordet pluralisme og beskylder alle som kommer med konstruktiv religionskritikk for å være imot et flerkulturelt samfunn. De feier under teppet at religionens særstilling i samfunnet er det første spadetaket i prosessen med å grave det flerkulturelle samfunnet sin grav.

Politiske krefters iver etter å skape et tolerant og pluralistisk samfunn hvor dialog står i sentrum har krysset en grense og har tatt en misforstått og selvmotsigende form. De religiøses omdefinering av begreper og de liberales ønske om å forstå og respektere satt i en slik sammenheng truer dine og mine rettigheter til å velge hvordan vi vil leve. Liberale mennesker befinner seg i forhandlinger med grupper man normalt ikke forhandler med, med mindre man er i en gisselsituasjon. Grupper som bryter menneskerettighetene har ingen forhandlingsrett når det gjelder å tvinge sitt lovstridige innhold og praksis på andre. Å argumentere med at dette har vært praktisert i ualminnelige tider og er en del av tradisjon og kulturarv gjør det ikke mindre menneskerettsstridig.

I et flerkulturelt samfunn er kulturarv noe vi personlig bærer med oss. Det finnes ingen enerådende kulturarv i en sekulær stat som skal være nøytral i sitt virke. Grunnloven kan dermed ikke inneholde lover som fremmer den norske kulturarv framfor andre. Det er også et spørsmål om når vi skal begynne å forstå at deler av vår kulturarv som fremdeles praktiseres og som bryter med menneskerettigheten heller burde gå over i historiebøkene. Tiden er moden for å skape en ny og bedre kulturarv for framtiden. Utvikling og modernisering vil alltid bety at noe gammelt må forkastes og nye ideer og kunnskap skal omfavnes. Å henge ved det utdaterte fordi man er glad i sin tradisjon leder ikke til framgang, men til stagnasjon.

I virkeligheten er der ingenting å diskutere. Religionens særstilling i samfunnet samt dens innhold og praksis bryter med lov om menneskerettigheter- punktum! All argumentasjon for videre diskusjon faller dermed bort. Arbeidet med å etablere en sekulær stat med en lik lov for alle burde derfor komme i gang umiddelbart, slik at staten kan styre landet ut i fra en lov som er lik for alle.

13.10.2009
Red. Gina Rydland. sekularisme.net

Siste nytt i Hjemme

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

 
Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

AnnonseAnnonse