Stripping for Jesus

I USA har kristne omfavnet strippestanga.

Som denne reportasjen viser, så er stripping blitt en farsott blant kristne i USA.

Noe uventet, får en si.

"Pole fitness for Jesus" heter trenden.

Den foregår til og med på søndager, men ubetalt for ikke å spotte Gud. Og selvsagt kun med kristen, oppbyggelig musikk.

Ved nærmere ettertanke er det hele kanskje ikke så unaturlig.

Menn på strippeklubb jo har i alle år fått guddommelige åpenbaringer på strippeklubb: "Herregud", "Åh, Jesus, er det mulig".

Men helt ærlig; er det bare troende kristne som tror at dobbeltmoral betyr dobbelt så mye moral?

Videoen er å finne her.

(Saken er tatt fra TV2.)

Nøkkelord

Siste nytt i Kjønn

Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

8. mars er ikke HERRENS DAG

Internasjonal kvinnedag - fremdeles nødvendig

Kjønnssegregering

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

 
NEI TIL HIJAB FOR JENTUNGER!

Hedningsamfunnet har tatt et klart standpunkt – har du? Å fortsatt aksepter hijab for jenter under 16 år, er å tillate at jenter blir underkastet en verden dominert av menn. Ingen barn skal utsettes for det – forby hijab i barne- og ungdomsskolen nå!

Kvinnerevolusjon i Hedningsamfunnet

For første gang i Hedningsamfunnets 40-årige historie er to kvinner valgt som ledere. Hedningsamfunnets årsmøtet valgte 1. november Siv Sinober og Anita Frans til henholdsvis leder og nestleder. Med dette valget er fokus og retning satt for de neste 40 årene.

I anledning kvinnedagen...

Siden det er hundre år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, er det naturlig å ha litt fokus på det. Vi markerer kvinnedagen på vår måte, med bilde av de tre kvinnene som hadde mest å si for norsk kvinnesak i forkant av denne rettigheten, som samtidig hadde et ikkereligiøst livssyn. Gratulerer me...

AnnonseAnnonse