Masseprotest mot religiøs fanatisme

Lurer på hva det er med disse religiøse og hysteriske kostymer generelt og hodeplagg spesielt...

Over 10.000 israelere samlet seg tirsdag i protest mot religiøs fanatisme og kvinnediskriminering.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Gode nyheter i jula:

De ultraortodokse ønsker strengere segregasjon av kvinner og menn, og spenningen mellom både ulike religiøse grupper og mellom ultraortodokse og sekulære i Israel har økt kraftig den siste tiden.

– Vi vil ikke la dem fortsette. Aldri mer, ropte de prodemokratiske gruppene.
Israels president Shimon Peres var en av dem som har oppfordret israelere til å demonstrere mot religiøs fanatisme etter de siste dagers uro.

Her er sakne.

Siste nytt i Kjønn

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

8. mars er ikke HERRENS DAG

Internasjonal kvinnedag - fremdeles nødvendig

 
Kjønnssegregering

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

NEI TIL HIJAB FOR JENTUNGER!

Hedningsamfunnet har tatt et klart standpunkt – har du? Å fortsatt aksepter hijab for jenter under 16 år, er å tillate at jenter blir underkastet en verden dominert av menn. Ingen barn skal utsettes for det – forby hijab i barne- og ungdomsskolen nå!

Kvinnerevolusjon i Hedningsamfunnet

For første gang i Hedningsamfunnets 40-årige historie er to kvinner valgt som ledere. Hedningsamfunnets årsmøtet valgte 1. november Siv Sinober og Anita Frans til henholdsvis leder og nestleder. Med dette valget er fokus og retning satt for de neste 40 årene.

AnnonseAnnonse