Kjønnsdelte busser

Kjønnsdelte busser

Vi har tittet litt i boka deres, men ennå ikke funnet noe sted som pålegger dem å være kroniske bærere av karnevalsutstyr...

I Jerusalem har ultraortodokse jøder tvunget frem segrerte busser - hvor menn sitter foran og kvinner bak. Grunnen er at mennene ikke skal få urene tanker ved å sitte for nære kvinner.

Vi går alle på buss nummer 40.

Foran midtgangen sitter bare menn, alle i svarte dresser, lange kapper og svarte hatter.

Jeg skjønner raskt at jeg ikke er velkommen i den fremste delen av bussen.
For dette er en mehadrin-buss, en kosher-buss, der ingen menn skal risikere å få syndige tanker av å se på de kvinnelige passasjerene.

Her føler jeg meg nesten som uren, ja, som et forstyrrende element som ikke skal synes. Pussig dette, siden vi er i det moderne vestlige Israel og ikke i det wahabistiske Saudi Arabia.

En større artikkel om saken her. (Til å få illebefinnende av!)

En av de største problemene her er de kvinnene som tilsynelatende frivillig syns dette er bra. De er sjølsagt helt hjernevasket, men hvordan si det uten å framstå som nedlatende?

Siste nytt i Kjønn

Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

8. mars er ikke HERRENS DAG

Internasjonal kvinnedag - fremdeles nødvendig

Kjønnssegregering

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

 
NEI TIL HIJAB FOR JENTUNGER!

Hedningsamfunnet har tatt et klart standpunkt – har du? Å fortsatt aksepter hijab for jenter under 16 år, er å tillate at jenter blir underkastet en verden dominert av menn. Ingen barn skal utsettes for det – forby hijab i barne- og ungdomsskolen nå!

Kvinnerevolusjon i Hedningsamfunnet

For første gang i Hedningsamfunnets 40-årige historie er to kvinner valgt som ledere. Hedningsamfunnets årsmøtet valgte 1. november Siv Sinober og Anita Frans til henholdsvis leder og nestleder. Med dette valget er fokus og retning satt for de neste 40 årene.

I anledning kvinnedagen...

Siden det er hundre år siden kvinnene fikk stemmerett i Norge, er det naturlig å ha litt fokus på det. Vi markerer kvinnedagen på vår måte, med bilde av de tre kvinnene som hadde mest å si for norsk kvinnesak i forkant av denne rettigheten, som samtidig hadde et ikkereligiøst livssyn. Gratulerer me...

AnnonseAnnonse