"Munker var ikke kristne"

Sarah Azmeh Rasmussen FOTO: Aftenposten

Påbud og forbud som står i klartekst i den hellige skriften, blir stemplet som kulturelle tradisjoner. Slik vasker religiøse autoriteter og talspersoner hendene rene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.09.2009 kl 11:32

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

HAR DU HØRT argumentet: Dette er en kulturell praksis som ikke har å gjøre med religion? Har tankene blitt ledet dithen at det finnes et klart skille mellom religion og kultur, og at hovedutfordringen i det multikulturelle, flerreligiøse samfunnet er å finne det, trekke det, så får vi en endelig klarhet? Da får vi med dette spissfindige skillet renvasket uskyldige, fredselskende religioner, fokusert på ukultur og luket bort sosiale problemer. I all ydmykhet må jeg meddele at så enkelt er det dessverre ikke.
Tolkningsmodell.

Denne tenkemåten er blitt en tolkningsmodell hos to forskjellige grupper; den ene er tilhengere av religion som naturligvis vil fremstille sin tro i et positivt lys. Den andre gruppen er mer sammensatt, men kjennetegnes av en pragmatisk tilnærming til slike spørsmål.

Man trenger ikke lete lenge etter eksempler. Vold mot kvinner blir som regel betegnet som uislamsk, nå sist i et innlegg i Aftenposten av Usman Rana og Ilham Hassan. På et etterlengtet møte mellom generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Sultan, og leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Karen Pinholt, understreker den sistnevnte at grobunnen for undertrykking av homofile ligger i patriarkalske tradisjoner og ikke i selve religionen (Ny Tid 11. september).

Fordelen med denne typen betraktninger er at man slipper harde konfrontasjoner med (og mellom) religiøse tradisjoner. Små endringer kommer med andre ord snikende inn. Faren er at ulempene kan melde seg i rekke og rad hvis denne tolkningsmodellen med stram adskillelse mellom religion og kultur, fremstår som en ubestridelig sannhet.

Hele saken er å finne på

http://www.aftenposten.no/meninger/spaltister/rasmussen/article3271207.ece

Se også http://www.forskning.no/artikler/2007/juni/1182350960.38

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...