Kjønnssegregering

Mennesker skal ikke segregeres, på noen måter eller grunnlag

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2015 kl 17:22

Ateistene
Hedningsamfunnet

Stort mer burde det ikke være nødvendig å si for å få de fleste som er opptatt av likestilling, humanisme og sekulære verdier til å reagere. Men i stedet har byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland fra Venstre (1), Diskrimineringsombudet (2) og arrangementsjef ved Grieghallen, Rolf Skogstrand (3), alle gått ut og forsvart den forekomne diskrimineringen med henvisninger til religionsfriheten.

Ville holdningen vært den samme dersom det var hudfarge som bestemte hvilke inngang man kunne benytte seg av, så lenge det var begrunnet i religiøse påbud?

Retten til å tro på hva man vil og til å utøve sin religion bør helt klart være så fri som mulig, men like klart begrenses når den går utover rettighetene til andre mennesker. At noen har en tro gir dem ikke dermed spesiell dispensasjon fra å følge spillereglene som gjelder i samfunnet ellers. Og det offentlige har et særskilt ansvar for å innta et tydelig standpunkt når det gjelder bruken av fellesskapets bygg til arrangement som opererer med denne type problematiske vilkår. Det handler ikke om å nekte noen å utøve sin religion, men å nekte dem å bruke religionen som unnskyldning for å spre tankegods som ikke kan beskrives på annet vis enn som direkte menneskefiendtlig.

Denne type misforstått tilnærming til toleransebegrepet representerer et problem som i stadig økende grad gjør seg gjeldende i samfunnet: At man gradvis godtar stadig flere negativt ladede holdninger og adferd, av frykt for å virke fordomsfull dersom man ikke gjør det. Slik får et konservativt, patriarkalsk og fundamentalistisk tankesett anledning til å reetablere seg i samfunnet, flere tiår etter at det ble tatt et kjærkomment oppgjør med kvinnefiendtlige religiøse mørkemenn.

Det kan ikke tolereres.

___________________

Referanser:

1) BT
2) Aftenposten
3) BT

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

For innmelding i Ateistene

Religiøs polarisering blir større. Ateistene vil være et alternativ for den som ønsker en rasjonell tilnærming til verden.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

 
Historien bak et påskestunt

Hva skal et nakent kors brukes til?

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Fra Fritanke.no