Kjønnssegregering

Mennesker skal ikke segregeres, på noen måter eller grunnlag

Ærverdige Grieghallen i Bergen lånes ut til et religiøst arrangement som opererer med kjønnssegregerte innganger

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.10.2015 kl 17:22

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Stort mer burde det ikke være nødvendig å si for å få de fleste som er opptatt av likestilling, humanisme og sekulære verdier til å reagere. Men i stedet har byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland fra Venstre (1), Diskrimineringsombudet (2) og arrangementsjef ved Grieghallen, Rolf Skogstrand (3), alle gått ut og forsvart den forekomne diskrimineringen med henvisninger til religionsfriheten.

Ville holdningen vært den samme dersom det var hudfarge som bestemte hvilke inngang man kunne benytte seg av, så lenge det var begrunnet i religiøse påbud?

Retten til å tro på hva man vil og til å utøve sin religion bør helt klart være så fri som mulig, men like klart begrenses når den går utover rettighetene til andre mennesker. At noen har en tro gir dem ikke dermed spesiell dispensasjon fra å følge spillereglene som gjelder i samfunnet ellers. Og det offentlige har et særskilt ansvar for å innta et tydelig standpunkt når det gjelder bruken av fellesskapets bygg til arrangement som opererer med denne type problematiske vilkår. Det handler ikke om å nekte noen å utøve sin religion, men å nekte dem å bruke religionen som unnskyldning for å spre tankegods som ikke kan beskrives på annet vis enn som direkte menneskefiendtlig.

Denne type misforstått tilnærming til toleransebegrepet representerer et problem som i stadig økende grad gjør seg gjeldende i samfunnet: At man gradvis godtar stadig flere negativt ladede holdninger og adferd, av frykt for å virke fordomsfull dersom man ikke gjør det. Slik får et konservativt, patriarkalsk og fundamentalistisk tankesett anledning til å reetablere seg i samfunnet, flere tiår etter at det ble tatt et kjærkomment oppgjør med kvinnefiendtlige religiøse mørkemenn.

Det kan ikke tolereres.

___________________

Referanser:

1) BT
2) Aftenposten
3) BT

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...