HEDNINGSAMFUNNET SIER NEI TIL OMSKJÆRING AV GUTTER!

Hedningsamfunnet mener at rituell omskjæring av gutter under 18 år må være forbudt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2011 kl 00:19

Ateistene
Hedningsamfunnet

Hedningsamfunnet vil komme med følgende høringsuttalelse vedrørende Helse-
og omsorgsdepartementets forslag om lovregulering av rituell omskjæring av
gutter:

KONKLUSJON
Hedningsamfunnet mener at rituell omskjæring av gutter under 18 år må være
forbudt. For disse skal det kun være medisinske kriterier for omskjæring.
Rituell omskjæring strider mot barnets (og den senere voksnes) integritet
og livssynsfrihet. Vi viser også til Barnekonvensjonens art. 24.3. Kun
autoriserte leger skal kunne utføre omskjæringer.

BEGRUNNELSE
Omskjæring er irreversibel. Sønner av jødiske og muslimske foreldre
tvinges til å bære en religiøs markør for livet. Det må karakteriseres som
et religiøst overgrep. Dette strider mot barnets (og den senere voksnes)
integritet og livssynsfrihet. De voksnes krav til tradisjon og tro kan
ikke være overordnet barnets rett til sin egen kropp, jamfør også omskjæring av
jenter. Barnekonvensjonens art. 24.3 sier: «Partene skal treffe alle
effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er
skadelig for barns helse.»

Siste nytt i Barn/unge

Udirs nye læreplaner - Ateistenes innspill

Mål: En inkluderende, objektiv og faktabasert skole for framtidens voksne.

Omskjæring, igjen

Vi har sendt følgende til SV og Venstre

Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred!

Her er syv grunner til ikke å maltraktere underlivet til barn

 
Skal jeg blindt respektere andres religioner og handlinger i religionens navn?

Min respekt for din religion ender først når du bruker den til å skade mennesker og dyr.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.