Ber ny pave revurdere sølibatet

Biskop Bernt Eidsvig FOTO: Junge, Heiko/Scanpix

Oslos katolske biskop Bernt Eidsvig etterlyser gifte prester og mener den nye paven bør revurdere pliktsølibatet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
28.02.2013 kl 19:13

Ateistene
Hedningsamfunnet

Den nye paven bør ha en vilje til å se på pliktsølibatet på nytt. Det er viktig å ta diskusjonen med en viss åpenhet. Jeg vil ikke spekulere i hva konklusjonen blir, men paven bør ta diskusjonen, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme. Han begrunner dette med prestemangel i både Europa og tildels også Nord-Amerika. Det er på tide å ta opp endel prinsipielle spørsmål, det håper jeg den kommende paven er i stand til, sier Edsvig til Dagen.

Biskopen mener også at tiden er inne for å innsette kvinner i ledende stillinger i diplomatiet og i kirkens sentrale administrasjon. Eidsvig ønsker også en pave som kan uttrykke seg slik at media forstår seg på ham og han håper den nye paven vil gi større plass til lekfolk av begge kjønn i kirkens organisasjon. Eidsvig mener at en av de største utfordringene til kirken fremover vil bli møtet med en sekularisert samtid der mange rasjonaliserer bort Gud.

Den norske biskopen har derimot ingen mulighet til å påvirke valget av ny pave. Det valget ligger på kardinalene som er under 80 år. De låser seg inne i det sixtinske kapell og går til valgurnene tre ganger om dagen frem til en kandidat er valgt med 2/3 flertall.

Pavevalget begynner med en messe til Den Hellige Ånd der alle ber Den hellige Ånd om veiledning innenfor valget. Eidsvig sier at dette er viktig slik at andre behov settes til side for de som skal delta i valget. Der er ikke den enkelte kardinals preferanser som skal stå i sentrum men hva Gud vil, forklarer Eidsvig og understreker at geografisk tilhørighet er et underordnet hensyn.

Når Pave Benedikt XVI går av vil biskopen stå uten en øverste leder. Som første pave på 719 år blir Benedikt XVI frivillig pave emeritus, og skal vie resten av livet sitt til bønn. Dette vil føre til en periode med usikkerhet i den katolske kirken. Konklaviet, som skal velge den nye paven, trår sammen etter at paven abdiserer i dag klokken 20:00. Når det stiger hvit røyk opp av pipen på det sixtinske kapell betyr det at kardinalene har valgt en ny pave.

Kilde: Dagen

Siste nytt i Katolsk

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Den katolske kirke rir igjen

Den katolske kirke legger til rette for for at overgrep mot barn skal kunne utføres og skjules ved at den krever at katolske prester skal leve i sølibat, samt at overgrep ikke skal meldes direkte til politiet, men til Vatikanet. Nå er det kommet avsløringer om at flere katolske menigheter i USA skal...

Pave Frans ber den ka­tols­ke kirke om å trap­pe opp dia­lo­gen med isla­mis­ter og ate­is­ter.

 

De mest hysteriske konstellasjoner finner sted, bare saken er viktig nok!

Rapport: Moder Teresas godhed er en myte

Dette har vi visst lenge, Hitchens påviste det for mange år siden. Men nå kommer rapporten fra en studie som beviser det til fulle.

Hva gjør man med en pensjonert pave? Det kan ligge an til autoritetskonflikt i Vatikanet, skriver Øyvind Norderval, teologiprofessor ved Universitetet i Oslo.