Dødsstraffens forankring i islam utfordres

Forskning på dødsstraff i USA og Asia brukes nå til å studere dødsstraff i muslimske land.

- Vi vil bruke teori og empiri som er samlet inn gjennom mange års forskning på dødsstraff i USA og Asia, og se om dette også er overførbart på land med muslimsk majoritetsbefolkning. Skal en klare å avskaffe dødsstraff på verdensbasis, må en forstå bedre hvordan maktforhold og religion virker sammen i hvert enkelt av de islamske landene.

Lill Scherdin er seniorforsker ved Insitutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Scherdin har i sin forskning blant annet fokusert på Asia, som med sitt høye antall henrettelser har en avgjørende betydning for hvordan dødsstraff i verden kommer til å utvikle seg.

Et viktig fokus for forskningen fremover nå er hvordan islamske land forankrer sin dødsstraffpraksis.

Les hele saken på forskning.no

Nøkkelord

Siste nytt i Islam

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.

 
Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning

Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner.

AnnonseAnnonse