Dødsstraffens forankring i islam utfordres

Forskning på dødsstraff i USA og Asia brukes nå til å studere dødsstraff i muslimske land.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

- Vi vil bruke teori og empiri som er samlet inn gjennom mange års forskning på dødsstraff i USA og Asia, og se om dette også er overførbart på land med muslimsk majoritetsbefolkning. Skal en klare å avskaffe dødsstraff på verdensbasis, må en forstå bedre hvordan maktforhold og religion virker sammen i hvert enkelt av de islamske landene.

Lill Scherdin er seniorforsker ved Insitutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)
Scherdin har i sin forskning blant annet fokusert på Asia, som med sitt høye antall henrettelser har en avgjørende betydning for hvordan dødsstraff i verden kommer til å utvikle seg.

Et viktig fokus for forskningen fremover nå er hvordan islamske land forankrer sin dødsstraffpraksis.

Les hele saken på forskning.no

Nøkkelord

Siste nytt i Islam

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

 

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.