Litt bakgrunnsstoff om Taliban

Litt bakgrunnsstoff om Taliban

 

Hvordan oppstod Taliban - den islamistiske fundamentalistiske bevegelsen - som skaper frykt og terror?

Hvordan oppsto Taliban?

Det er antatt at Taliban som islamsk bevegelse oppsto tidlig på 1990-tallet, gjennom religiøse studiegrupper nord i Pakistan. Studiegruppene var i hovedsak finansiert av Saudi-Arabia, og utviklet en streng praktisering av sunni-islam som ikke inkluderer moderne islamske tanker.

Mange av deltakerne i studiegruppene, og de som siden har sluttet seg til Taliban-militsen, er utdannet ved de religiøse skolene i Pakistan.

Taliban er i hovedsak knyttet til stammen pashtun, som tradisjonelt har hatt tilhold øst og sør i Afghanistan og nord-vest i Pakistan.

Resten finner du her.

Siste nytt i Islam

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.

Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

AnnonseAnnonse