Iran, Russland og Vatikanet allierer seg mot kvinners rettigheter

De mest hysteriske konstellasjoner finner sted, bare saken er viktig nok!

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Når flere tusen nå er samlet i FN-hovedkvarteret i New York for å forsøke å bli enige om hvordan de skal forhindre vold mot kvinner, er det noen som går aktivt inn for å motarbeide.

Flere tusen delegater fra hele verden er samlet i New York i to uker blant annet for å lage globale standarder og utforme en ny politikk på områdene likestilling og kvinners rettigheter.

Det var i den anledning Bachelet så seg nødt til å presisere at verken kultur eller religion må stå i veien for en grunnleggende enighet.

– Dette er en universell sak, og det er ingen kultur eller religion som burde akseptere dette, sier Bachelet om vold mot kvinner til den engelske avisen The Guardian.

Men FNs kvinnekommisjon er bare så vidt i gang, så blir det kjent at diplomater fra Vatikanet, Iran og Russland leder an i arbeidet for å fjerne formuleringene i slutterklæringen som sier at religion og tradisjoner ikke kan brukes som påskudd for å hindre myndighetenes plikt til å avskaffe vold mot kvinner og barn.

Her er hele saken.

Perfekt sak for å bevise at kvinnedagen fremdeles har sin berettigelse!

Siste nytt i Islam

Samar fra Syria - norsk ateist

"Jeg synes det er synd at folk holder seg til religion, vil at de skal oppdage hvor mye vondt religion skaper – ikke minst drap og undertrykkelse."

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

 
Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.