Norsk manifest

Trond Ali Lindstad presterte forleden et «muslimsk manifest», som for moderate norske muslimer må betegnes som en katastrofe og et mareritt, og som ganske utilslørt, til tross for forsøk på i klartekst å si det motsatte, også forsvarer / støtter / oppfordrer til terror.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.01.2010 kl 14:16

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Her bringer vi enda et tilsvar.
Det bringes i to versjoner, først den versjonen som blir tatt inn i Aftenposten, etter omarbeiding, deretter den opprinnelig innsendte versjonen, som måtte spisses betraktelig i lengde for å bli tatt inn.

Norsk manifest

Mennesker i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle. Dette er ikke «sannheten», kun et forslag.

1
Den norske stat er sekulær og humanistisk. Den baserer seg på prinsipper som sikrer alle tmennesker individuelle rettigheter.

Statens lover står over religiøse lover. De er laget for alle landets innbyggere, derfor må de veie tyngre enn de religiøse, som favoriserer enkeltgrupper.

2
«Individuelle rettigheter» er ikke «egoisme». I et samfunn er man avhengig av hverandre; denne avhengigheten baseres på et positivt og konstruktiv grunnlag, ikke på tvang og plikt.

3
«Individuelle rettigheter» innebærer at intet menneske er født for andre; foreldre, familie eller annet. Man har egenverdi. Alle mennesker er født frie og likeverdige.

Et menneskes «ære» er knyttet til egen framferd, ikke til hvordan familiemedlemmer opptrer og til hva naboer mener. Du er ansvarlig for deg sjøl, ikke for andre, og andre er ikke ansvarlige for deg. Det er forskjell på å bry seg MED og å bry seg OM.

4
Religion er en privatsak. Alle har rett til å tro, og til ikke å tro. Kun en sekulær og humanistisk stat kan sikre tro- og religionsfrihet. Religionen er de religiøses ansvar, ikke statens.

5
Ingen voldshandling kan rettferdiggjøres av religiøse teskster. Tekster blir tolket ulikt. De store religionene er full av oppfordringer om drap og folkemord. Hva skjer dersom man lar seg lede av slike skriftsteder?

Å ikke ta avstand fra vold utøvd i religionen navn, slår tilbake på en sjøl.

Tenk sjøl, og tenk moralsk og etisk.

6
«Etikk» og «moral» er viktige begreper, men henger ikke sammen med religion. Å handle moralsk og etisk har med samfunn å gjøre. Handle moralsk fordi menneskene trenger det, ikke fordi en religiøs makt krever det.

7
Alle har rett (men ikke plikt) til å si sin mening. Om man lar seg krenke av en mening, er det ens eget problem.

8
Vær positiv i møtet med fremmede. De fleste er venner du ennå ikke kjenner. At de er fremmede i kultur og historier, gjør dem spennende.

9
Vær omtenksom, humoristisk, positiv, konstruktiv: Det bringer samfunnet framover.

Og hold religion der den gjør seg best: I det private. Da gjør den ingen skade.

-----------------------------------

Det opprinnelige innlegget:

Norsk manifest

Mennesker i Norge trenger å vite hvordan de skal være, tenke og handle.

Jeg mener ikke at jeg sitter på «sannheten», slik enkelte andre åpenbart innbiller seg at de gjør. Dette er kun et forslag, et utkast, en start, noen tanker.

1
Den norske stat er sekulær og humanistisk. Den baserer seg på prinsipper som sikrer alle enkeltmennesker individuelle rettigheter.

Statens lover står over religiøse lover. Religiøse lover vil kollidere, med hverandre og statens. Religiøse lover er laget for å favorisere egne tilhengere; statens lover er laget for å beskytte alle landets innbyggere, derfor må de felles lovene – Statens - veie tyngst.

2
«Individuelle rettigheter» innebærer ikke nødvendigvis et kaldt og egoistisk samfunn. I ethvert samfunn er man avhengig av hverandre, men denne avhengigheten må baseres på et positivt, givende og konstruktivt grunnlag, ikke som tvang og plikt.

Dine medmennesker fortjener vanlig respekt og omtanke, liksom du fortjener det samme av dem.

3
Å ha «individuelle rettigheter» innebærer at intet menneske er født for å tilfredsstille andre, det være seg foreldre, familie, klan, bygd eller andre. Man har verdi som eget individ, ikke bare som et vedheng til andre. Alle mennesker er født frie og likeverdige.

Et menneskes omdømme er knyttet til egen oppførsel og framferd, ikke til hvordan familiemedlemmer opptrer og til hva naboer og andre mener. Du er ansvarlig for deg sjøl, ikke for andre, og andre er ikke ansvarlige for deg. Det er forskjell på å bry seg MED og å bry seg OM.

4
Religion er en privatsak. Alle har rett til å tro det de vil, også til ikke å tro på noe religiøst overvesen. Kun en sekulær og humanistisk stat kan sikre alle menneskers tro- og religionsfrihet. Staten skal verken favorisere eller forfordele noen religion; religionen er de religiøses eget ansvar.

5
Religioner er hverandres verste fiende. Alle religioner hevder å være sanne og den eneste riktige. Da det er umulig å vite hvilken av dem som har rett, om noen i det hele tatt, er det tryggeste - for alle - å holde religiøse oppfatninger på et privat plan. Ingen voldshandling i verden kan rettferdiggjøres av at en religiøs teskst sier at det er riktig. Tekster kan tolkes, og de blir tolket ulikt. De store religionenes bøker er full av oppfordringer om drap og folkemord. Hva skjer dersom alle lar seg lede av disse stedene i bøkene?

Å ikke ta avstand fra vold utøvd i religionen navn, slår tilbake på en sjøl.

Tenk sjøl, og tenk positivt, moralsk og etisk.

6
«Etikk» og «moral» er viktige begreper, men henger ikke nødvendigvis sammen med religion. Å handle moralsk og etisk riktig har mer med samfunn og medmenneskelighet å gjøre. Man skal handle moralsk riktig fordi samfunnet og medmenneskene dine trenger det, ikke fordi en religiøs makt krever det. Mennesket er utstyrt med tenke- og vurderingsevne, og har både rett og plikt til å bruke disse evnene.

7
Man har ikke plikt til å gi uttrykk for sine meninger. Noen ganger er det like greit å ti stille. Men man har rett til det, til å gi uttrykk for sin mening og sine oppfatninger. Er du uenig i det som blir sagt, så overse det, eller ta opp tråden, på en sivilisert og konstruktiv måte. Å la seg krenke av meninger er strengt tatt ens eget problem.

8
Vær i utgangspunktet positiv i møtet med andre, fremmede. De fleste er venner du ennå ikke kjenner. At de er fremmede i kultur, historie og erfaringer, gjør dem mer spennende enn alle de du deler fellesskap med fra før.

9
Vær omtenksom, humoristisk, positiv og konstruktiv: Det bringer samfunnet framover.

Og hold all religion der den gjør seg best: På det private plan. For «åndelig vekst», om du føler det sånn, men langt unna resten av samfunnet. Da gjør den ingen skade.

Nøkkelord

Siste nytt i Fra DnH

Ny bok fra Ronnie Johanson

Levi Fragell har omtalt Ronnie Johanson som "landets mest kunnskapsrike religionskritiker", og endelig kan vi få ta del i mer kunnskap fra den kanten, perfekt timing til påska!

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

 
Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.