Det muslimske brorskap danner parti i Egypt

Egypts muslimske brorskap har dannet et nytt parti som vil kjempe om opptil halvparten av setene i landets nasjonalforsamling.

Det nye Frihets- og rettferdighetspartiets leder, Mohamed Mursi, understreker at partiet ikke er islamistisk i betydningen av at det ønsker å grunnlegge en stat der muslimske skriftlærde sitter med makten.

- Det er ikke et islamistisk parti i den tradisjonelle forstand - det er ikke teokratisk. Partiet er borgerlig, fremhevet Mursi, som er talsmann og leder for Brorskapets rådgivningsbyrå.

Egypts grunnlov forbyr partier som er basert på religion, klasse eller regional tilhørighet.

Her er mer om saken.

Går det slik Walid al-Kubaisi har fryktet?

Siste nytt i Islam

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

Årsmøte med åpent møte i forkant

12.november på Litteraturhuset.

 
Segregering og tildekking

Det er åpenbart blitt et problem at unge menn fra muslimske land samles og omringer jenter, for så å tafse på dem. Det er blitt et såpass stort problem at enkelte festivaler ønsker å lage egne soner for kvinner, slik at de kan føle seg trygge. Tyske myndigheter har spekulert på det samme; å lage egn...

Hva er islamisme? Hva er forholdet mellom ideologien islamisme og religionen islam? Hvordan skal de vestlige demokratiene forholde seg til islamisme?

Islam trenger ikke en reformasjon, men en radikal opplysning

Rana og andre moderate og konservative muslimer, som kritiserer reformasjon av Islam, mangler fremtidsvisjoner.

AnnonseAnnonse