Innmelding

Innmelding i Hedningsamfunnet
For å melde deg inn i Hedningsamfunnet, kan du enten sende brev til

Hedningsamfunnet
Collets gate 31B
0169 OSLO

Eller ringe telefon 99 443 449 for å få snakke med et styremedlem.

Du kan også sende e-post med samme innhold til medlem@hedning.no.

Men den enkleste måten å melde deg inn på er å klikke på Kontakt oss, og gi beskjed om at du ønsker å bli medlem.

Medlemskontingenten er for tiden NOK 350 for vanlig medlemskap, og NOK 100 for studenter og andre med lav inntekt. Du kan også betale en engangskontingent på NOK 3500, for å slippe å tenke mer på kontingentinnbetaling resten av livet!

Når du har gitt beskjed om at du ønsker å melde deg inn, betaler du kontingenten, så tar det noen dager, og du mottar en pakke fra oss i posten.

Utmelding av Hedningsamfunnet må skje skriftlig, enklest ved å sende e-post til medlem@hedning.no.

AnnonseAnnonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!