Om oss

Hedningsamfunn er intet trossamfunn, ettersom svært få – om noen – av Hedningsamfunnets medlemmer er religiøse. Vi tror verken på guder eller djevler. Hedninger har selvsagt et livssyn, men det som binder oss sammen er først og fremst vår Formålsparagraf.

Ofte kaller vi oss en humanistisk frigjøringsbevegelse. Dette betyr ikke at vi ønsker å utrydde eller forby religioner, men vi vil kjempe for å redusere den makt religioner har i vårt land, og verden forøvrig. Vi retter også søkelyset mot religionenes mange skadelige sider. Vold og undertrykkelse er dessverre ikke ukjente sider ved mange religioner.

Hedningsamfunnets medlemmer dekker hele det politiske spekteret i Norge, med noen unntak: Hedninger er opptatt av frihet og rettferdighet for alle. Vi kjemper mot religioner, ikke mot de religiøse. Vi diskuterer gjerne høylytt med mennesker med alle slags livssyn, samtidig som vi viser alle mennesker respekt. Det vi sjeldent har respekt for, er deres religion. Vi er ikke rasister og lider ikke av fremmedfrykt, tvert om verdsetter vi alle mennesker uansett bakgrunn og utseende.

Gjennom over 40 år har Hedningsamfunnet kjempet mot kristendommens maktstilling i Norge. Kirken nyter fortsatt respekt hos mange, og enda flere har ikke tatt et endelig oppgjør med kirken – noe det høye medlemstallet Statskirken fortsatt har. Denne respekten søker vi fortsatt å bryte ned, ved å vise hva kristendommen egentlig står for.

Samtidig som at kristendommen stadig ebber ut og mister sin kraft, blir Islam en stadig større problemstilling i samfunnet, og sammen med sekulære muslimer og eks-muslimer ønsker vi å løfte fram disse problemstillingene i et godt debattklima som gjør det mulig å ta tak i disse problemene før de får slå rot.
Vi kritiserer både det mennesker som kaller seg muslimer gjør, og det som Koranen forteller at Islam er. Kristendommen og Islam har mere til felles, enn det ved første øyekast kan se ut til. Det som gjør at Kristendommen i dag fremstår som mer fredligere og tolerant religion enn Islam, er at mange kristne ikke tar sin guds ord på alvor. Det gjør dessverre alt for mange muslimer.

Vi respekterer både kristne og muslimers menneskerettigheter. En av disse rettighetene er retten til fri religionsutøvelse, men det er ingen menneskerett å heve sitt livssyn over kritikk. Vi mener blasfemi er en viktig delt av ytringsfriheten og er glade for at blasfemiparagrafen nå er fjernet fra norsk lov. Dette betyr ikke at vi har noe ønske om å såre eller krenke mennesker, men det vil dessverre alltid være noen som blir krenket av å se sitt livssyn bli utsatt for kritikk – enten dette livssynet er religiøst eller ikke. Slikt må man lære seg å leve med i et samfunn med grunnleggende demokratiske rettigheter som ytringsfrihet.

Humor er et viktig virkemiddel for Hedningsamfunnet, men dette betyr ikke at vi lar hensikten hellige midlet. Sarte sjeler bør likevel holde seg unna våre trykksaker og gatemøter. Vi ønsker ikke å ta livsløgnen fra noen, men vi tror nok de fleste er i stand til å lære å stå på egne ben. Og noen ganger kan det være at man trenger et lite dytt.

Hedningsamfunnet stiller gjerne opp på torget for å få folk i tale. Ikke for å ta troen fra noen – det greier vi allikevel sjelden, men for å nå det flertall av tilhørere som har blitt født inn i et religiøst samfunn, og som uten å være seg det bevisst, utgjør grunnlaget for religionenes makt. En makt de bruker til å indoktrinere nye småbarn med respekt for tro og lære, og til å se på seg selv og andre som onde og syndige. Denne onde sirkelen ønsker vi å bryte.

Boken "Guds lille brune" med bibelsteder av verste sort, er fulgt opp av "Allahs lille brune", med tilsvarende skriftsteder fra Koranen. Og da tusener av militante muslimer marsjerte i Oslos gater etter dødsdommen over forfatteren Salman Rushdie, var Hedningsamfunnet alene om å arrangere motdemonstrasjon. Nå har vi med oss et mye større mangfold av kulturer, som gjør oss berett til å kjempe videre mot vold og undertrykkelse i religionens navn.

For religiøse mennesker flest er dette liv bare en forberedelse til det neste. Vi hedninger tror på et liv før døden, og at dette livet har den mening vi selv velger å gi det.

Hvis du også er en hedning, kan du støtt vårt arbeid ved å melde deg inn. Hvordan du gjør det, finner du ut ved å klikke her.

AnnonseAnnonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!