Formålsparagraf

Hedningsamfunnets formålsparagraf

Hedningsamfunnet er en organisasjon for mennesker som ikke tror på guder eller bekjenner seg til noen religion. Vi arbeider for å fremme toleranse og menneskeverd, og kjemper mot religiøs intoleranse. Vi arbeider for å fremme menneskers mulighet for livsutfoldelse, og stimulerer den frie tanke. Vi arbeider for livssynsfrihet, som omfatter så vel religionsfrihet som frihet fra religion. Gjennom å appellere til medmenneskelighet og sunn fornuft, og ved å kritisere religiøse vrangforestillinger, vil vi bidra til et bedre samfunn og lykkeligere mennesker.

AnnonseAnnonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!