Jesu vitnemål

Jesus har også vært barn, og gått på skole, må vite!

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Jesus Kristus vitnemål
Fag: Religion - Karakter: 2
Lærerens kommentar:
På spørsmål om hvem som skapte jorden, svarte han "Min far". Eleven hevder samtidig at Bibelen kommer fra samme kilde.

Fag: Norsk - Karakter: 2
Lærerens kommentar:
Har en sterk tendens til å snakke og skrive i gamle grammatiske former.

Fag: Historie - Karakter: 5
Lærerens kommentar:
Utrolig viten om religionshistorie samt fordums historie generelt.

Fag: Samfunnsfag - Karakter: 4
Lærerens kommentar:
Viser stor interesse i sosiale spørsmål.

Fag: Matematikk - Karakter: 1
Lærerens kommentar:
Mangler totalt basiskunnskaper. Eleven mumler konstant om "tre i en" og "jeg og min far er en".

Fag: Kjemi - Karakter: 2
Lærerens kommentar:
Savner disiplin. Eleven hevder for eksempel at han vet en bedre måte å fremstille hydrogen på enn det som er påvist ved eksperiment i klassen.

Fag: Skriving - Karakter: 2
Lærerens kommentar:
Foretrekker å skrive i sanden med en trepinne fremfor å benytte penn og papir.

Fag: Forming - Karakter: 4
Lærerens kommentar:
Har en åpenbar fantasi og formsans. Eleven liker å jobbe med leire og vann. Han har anlegg til å bli en god pottemaker.

Fag: Sløyd - Karakter: 5
Lærerens kommentar:
Utmerket resultat i tresløyd. Får tydeligvis oppmuntring og stimulans fra hjemmet.

Fag: Musikk/Drama - Karakter: 4
Lærerens kommentar:
En utmerket korsanger. Kan dog av og til bli ekstremt dramatisk.

Fag: Kroppsøving - Karakter: 2
Lærerens kommentar:
En bråkmaker. Forsøkte bl.a. å gå på vannet i steden for å svømme i det da elevene skulle lære å svømme.

Fag: Biologi - Karakter: 5
Lærerens kommentar:
Eleven har en utrolig kunnskap om menneskekroppen, og er en begavelse når det gjelder førstehjelp.

Lærerens sluttkommentar: Eleven er en lederskikkelse. Han har samlet tolv av sine venner i en gjeng og observeres stadig vekk sammen med syndere og annen berme. Han burde være adskillig mer selektiv i utvelgelsen av sin omgangskrets. Dessuten bør han klippe håret, og unndra seg fra å bruke sandaler sammen med skoleuniformen.

Nøkkelord

Siste nytt i Humor

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet

1. April

Je ne regret rien

Jesus Kristus & co tilbake

Artikkel i Fritanke om hedensk blasfemi.

 
Reklame

En mann som ytrer "Jeg er hedning. Jeg har vondt for å tro at en mann som vasket fem tusen bein med en fisk skal ha noe særlig med seg bare fordi det står om ham i en svart bok" bare MÅ få reklame fra oss.

Kristne nekter å tørke seg bak med bibelvers

Da kristne fikk se skriften på doveggen, ble det bråk.

Idrettskjendiser deler vitnesbyrd i «vintersportbibel»

Kristendommen går nye veier og har nå fått funnet seg en ny promoteringsmulighet ved å lansere en egen "Vintersportbibel"