Himmelsk fondsparing

BIBELEN: Det skal ein Gelius til for å finna nok sex i Bibelen til å fylla ei heil bok. Økonomi derimot, står det side opp og side ned om.

Tekst:

Publisert:

Ateistene
Hedningsamfunnet

Denne er skrevet av forfattar Solveig Aareskjold, publisert i Dagbladet 7.12.2010.

I BIBELEN er det lite sex, og patriarkar og profetar forplantar seg praktisk talt gjennom knoppskyting. I den grad nokon verkeleg parar seg, skjer det under tvang og forbod og dystre miner. Ikkje ein gong den høgt lovpriste Høgsongen skildrar fullbyrding av kjønnsleg lyst.

Økonomi derimot, det står det side opp og side ned om: kjøp og sal, pengemangel og gjeld, sparing og investering, kortsiktig utbytte og langsiktig avkasting.

HOVUDTEMA i Det nye testamentet er at Vårherre har inngått ein mystisk transaksjon med seg sjølv. På grunn av dei reglane han har laga for si eiga bokføring, ser han seg nøydd til å ofra sonen sin for å kjøpa menneska fri frå den syndegjelda dei har opparbeidd seg heilt sidan Adam og Eva åt eplet i Edens hage. Betalinga må skje i kjøt og blod, elles gjelds det ikkje, og Jesus må korsfestast for at handelen skal gå gjennom.

Men først må han koma til verda som eit vanleg menneske, og Guds son er ikkje snauare enn at han tek parti med dei bustadslause og blir fødd i ein stall. Ein av dei finaste salmane nå i juletida er av Hans Adolph Brorson og opnar slik: «Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderum, der samles mine tanker som i sin hovedsum.» Frå vers til vers blir dette rekneskapsmotivet utvikla gjennom biletsterke refleksjonar over han som valde fattigdommen endå han kunne budd i eit himmelsk palass og hatt ei livvakt av englar om han ville.

Til slutt opnar salmediktaren hjartet sitt for han og ber han koma inn: «Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt.»

MEN OM JULEEVANGELIET er aldri så vakkert, er det likevel litt pinleg år etter år å bli mint på at den godt vaksne Josef, som opphavleg stamma frå Betlehem, drog den purunge og barntunge Maria med seg dit utan i god tid å ha gjort avtale om overnatting hos slektningane sine. Dersom Vårherre ikkje hadde andre enn den gamle sosekoppen å overlata ansvaret for den einborne sonen sin til, kan han ikkje ha hatt mykje å velja mellom.

At jomfru Maria la den nyfødde frå seg i ei krybbe, kan derimot unnskyldast med at ho verken hadde med seg mor eller tante eller eldre søster som kunne rettleia henne. Ho og Josef var såleis ikkje bare materielt fattige, men stilte svakt når det gjaldt sosial og kulturell kapital òg.

Hele kronikken finnes her.

Siste nytt i Humor

Godbiter fra Visjon Norge

Så lenge det finnes slike mennesker, er det behov for Hedningsamfunnet

1. April

Je ne regret rien

Jesus Kristus & co tilbake

Artikkel i Fritanke om hedensk blasfemi.

 
Reklame

En mann som ytrer "Jeg er hedning. Jeg har vondt for å tro at en mann som vasket fem tusen bein med en fisk skal ha noe særlig med seg bare fordi det står om ham i en svart bok" bare MÅ få reklame fra oss.

Kristne nekter å tørke seg bak med bibelvers

Da kristne fikk se skriften på doveggen, ble det bråk.

Idrettskjendiser deler vitnesbyrd i «vintersportbibel»

Kristendommen går nye veier og har nå fått funnet seg en ny promoteringsmulighet ved å lansere en egen "Vintersportbibel"