Skulle stanse snikliberalisering

Tegning fra åpningen av møtet i Calmeyergaten. Generealsekretær Joh. M. Wisløff på talerstolen, innfeltet er professor Absalon Taranger og Misjonssambandshøvding Ludvig Hope. FOTO: Foto: Fra boken Norsk Kirkehistorie bind III av C. Fr. Wisløff (1971)

Litt historikk: For nitti år siden ble 950 misjons- og kirkeledere enige om å stenge liberale teologer ute fra bedehuset.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

De hadde sett med bekymring på at Den norske kirkes biskoper ikke tok affære mot liberale prester, og vedtok det som på kirkenorsk kalles Calmeyergatelinjen: Å ha minst mulig kontakt med liberale teologer.

Stavanger-biskop Erling Pettersen er den hittil siste som er blitt offer for vedtaket. Følgelig fikk Pettersen som nyutnevnt biskop i fjor beskjed om at han ikke var velkommen til å tale på bedehuset.

Mer om Calmeyergatelinja her.

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...