Meningsløs presteutdanning

Det er meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning.

Tekst:

Publisert:

Hedningsamfunnet
Hedningsamfunnet

Innlegg av Lars Gule, sakset fra Universitas:

Fjoråret så en oppblussing av debatten om Det teologiske menighetsfakultet (TF). Skal et moderne universitet holde seg med et fakultet som fokuserer på en antatt gud og hva som skal til for å gjøre denne guden til lags, dvs. å utdanne prester?

Det opplagte svaret er nei. Det er like meningsfullt å ha et teologisk studium som fokuserer på guds natur, eksistens, vilje, mening, hensikter, osv., som å utdanne astrologer og håndspåleggere. Men moderne teologi handler ikke så mye om gud som om kristendommen, hevdes det. Kanskje, men da blir begrunnelsen for å holde seg med et eget fakultet for å studere kristendommens mange manifestasjoner ganske meningsløs. Da er det trolig langt mer hensiktsmessig å flytte ressursene og personalet til andre fagområder som religionshistorie, religionssosiologi, filosofi, etc.

I tillegg er det meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning. Denne utdanningen er integrert i teologistudiene og TFs aktivitet. Dette går da også fram av hjemmesiden til Det praktisk-teologiske seminar:

«Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon som sorterer direkte under kirkedepartementet. Seminaret har siden 1848 gitt praktisk teologisk utdannelse til kommende prester. Utdanningen inngår som obligatoriske innslag i cand.theol.-graden, og er samordnet med undervisningen ved Det teologiske fakultet.»

Utdanning til prest er utdanning til en ikke-vitenskapsbasert profesjon, selv om det kan inngå vitenskapelige elementer i en presteutdanning, for selve prestegjerningen har intet vitenskapelig grunnlag. En prest er en «religiøs spesialist som på vegne av et samfunn eller en menighet utfører kultiske handlinger, spesielt offerhandlinger, men også orakel- og helbredelsesfunksjoner», i følge Store norske leksikon.

Det finnes således intet vitenskapelig eller annet rasjonelt grunnlag for kultiske og rituelle handlinger. Det er derfor meningsløst at et universitet skal utdanne prester. TF bør derfor legges ned og den vitenskapelige delen av virksomheten fordeles til andre fagmiljøer. Arbeidet med denne omorganiseringen bør begynne i jubileumsåret.

Lars Gule, Postdoktor stipendiat, Høyskolen i Oslo

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Sharam Shayganis innlegg ifm årsmøtet

Sharam Shaygani og Shakeel var invitert til å snakke om islam og religionskritikk forut for årsmøtet. Her er Shayganis innlegg.

Åpent møte om Islam og religionskritikk

Åpent møte i Litteraturhuset i Oslo lørdag 2. desember kl. 15:30

Årsmøte

Etter det åpne møtet, ca kl 17:00 (2.12.17), er du velkommen til Hedningsamfunnets 44. årsmøte. I kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, altså.

 
Luther - jubileum

Det er i år 500 år siden reformasjonen, og det har forsåvidt blitt feiret gjennom hele året, men DnKs store kveld var 31.10, på sjølve årsdagen. I den anledning måtte også HS markere.

Luthers lille brune

Ronnie Johanson har samlet mange "gode" sitater, fra hhv Gud, Allah og Luther, i sine "små brune". Den siste kommer godt til rette i disse dager.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...