Meningsløs presteutdanning

Det er meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning.

Innlegg av Lars Gule, sakset fra Universitas:

Fjoråret så en oppblussing av debatten om Det teologiske menighetsfakultet (TF). Skal et moderne universitet holde seg med et fakultet som fokuserer på en antatt gud og hva som skal til for å gjøre denne guden til lags, dvs. å utdanne prester?

Det opplagte svaret er nei. Det er like meningsfullt å ha et teologisk studium som fokuserer på guds natur, eksistens, vilje, mening, hensikter, osv., som å utdanne astrologer og håndspåleggere. Men moderne teologi handler ikke så mye om gud som om kristendommen, hevdes det. Kanskje, men da blir begrunnelsen for å holde seg med et eget fakultet for å studere kristendommens mange manifestasjoner ganske meningsløs. Da er det trolig langt mer hensiktsmessig å flytte ressursene og personalet til andre fagområder som religionshistorie, religionssosiologi, filosofi, etc.

I tillegg er det meningsløst at et moderne universitet bedriver presteutdanning. Denne utdanningen er integrert i teologistudiene og TFs aktivitet. Dette går da også fram av hjemmesiden til Det praktisk-teologiske seminar:

«Det praktisk-teologiske seminar (PTS) er en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon som sorterer direkte under kirkedepartementet. Seminaret har siden 1848 gitt praktisk teologisk utdannelse til kommende prester. Utdanningen inngår som obligatoriske innslag i cand.theol.-graden, og er samordnet med undervisningen ved Det teologiske fakultet.»

Utdanning til prest er utdanning til en ikke-vitenskapsbasert profesjon, selv om det kan inngå vitenskapelige elementer i en presteutdanning, for selve prestegjerningen har intet vitenskapelig grunnlag. En prest er en «religiøs spesialist som på vegne av et samfunn eller en menighet utfører kultiske handlinger, spesielt offerhandlinger, men også orakel- og helbredelsesfunksjoner», i følge Store norske leksikon.

Det finnes således intet vitenskapelig eller annet rasjonelt grunnlag for kultiske og rituelle handlinger. Det er derfor meningsløst at et universitet skal utdanne prester. TF bør derfor legges ned og den vitenskapelige delen av virksomheten fordeles til andre fagmiljøer. Arbeidet med denne omorganiseringen bør begynne i jubileumsåret.

Lars Gule, Postdoktor stipendiat, Høyskolen i Oslo

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

AnnonseAnnonse