Litt hysterisk historisk om jomfruen

Litt hysterisk historisk om jomfruen

EVIG JOMFRU? Fra det 5. århundre var den allment akseptert at Maria ikke fikk flere barn etter Jesus. Bibelen nevner imidlertid hans søsken. Dette kunstverket fra 1618 viser Den ubesmittede unnfangelse, Inmaculada Concepción. FOTO: WIKIMEDIA

Var Maria jomfru? Derom strides de lærde, tydeligvis...

"JESUS SYNES HELLER IKKE OPPRINNELIG å være barn av en jomfru i Det nye testamentet. Det er ingenting om jomfrufødsel i de tidligste kristne skriftene. Det er ikke enighet i evangeliene om hvordan hun ble gravid.

Markusevangeliet, som er det eldste (antakelig rundt 70 e.Kr.), nevner ikke noen jomfrufødsel. Evangeliet tillegges Markus, Peters tolk, som skrev ned det han kunne huske Peter hadde fortalt.

Heller ikke i Paulus brev, de eldste bevarte kristne tekstene vi har, nevnes noe om at Jesus skal ha blitt unnfanget uten sex.

- Paulus burde ha nevnt det om han trodde det. Heller ikke Markusevangeliet står det noe om dette. I Matteusevangeliet forsøker man å kombinere at Maria var jomfru med Josefs stamtavle for å vise at Jesus stammer fra David, sier Endsjø.

Ættetavlen til Jesus er altså Josefs, for det var Josef som stammet fra Davids ætt, ikke Maria.

- Paulus sier at Jesus stammer fra David i kjøttet, det synes også som Paulus mener at Jesus ble Guds sønn ved adopsjon, sier Endsjø.

Paulus skriver nemlig at Jesus først ble «innsatt som Guds mektige sønn da han sto opp fra de døde,» altså at han ikke en gang var født som Guds sønn.

FORESTILLINGEN OM JOMFRUFØDSELEN dukker altså først opp i de senere evangeliene, sannsynligvis for å understreke Jesu status som Guds sønn."

Mer her.

Snakk om å prøve å få terrenget til å passe med kartet??

Nøkkelord

Siste nytt i Hjemme

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng

Departementets ønske: − et åpent samfunn der alle kan se ansiktene til hverandre. − det norske samfunnet aksepterer ikke en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta på lik linje med menn i samfunnet, og som i mange tilfeller kan føre til isolasjon og at kvinnene holder se...

Lavmål fra NRK

Når NRK presenterer en quiz, forventer man seriøsitet, på alle nivå. Desto mer overraskende, at de bommer på samtlige nivå, både rene enkle fakta og litt mer komplekse saker.

Åpent brev til Laial Ayoub som svar på hennes påstand i Utrop i går om at rasisme mot muslimer er et voksende problem

 
Orkide og kaktus

Vi har delt ut ros og ris igjen.

Ronnie Johanson anmelder bok

Ateisten Bjørn Stærk har nylig kommet med ei bok - Å sette verden i brann - som det har vært litt blest om

En mor fortalte meg om en hendelse som skjedde på en barneskole på Østlandet tidligere i høst. Min første og andre tanke var at det som skjedde er en fillesak. Men etterhvert ble jeg mer og mer opprørt jo mer jeg tenkte på det.

AnnonseAnnonse